Now showing items 1-1 of 1

    • Elastik konsol kirişlerin büyük deformasyon analizi 

      Çerçevik, Ali Erdem (Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014)
      Bu çalışma kapsamında elastik konsol bir kirişin statik analizi Euler-Bernoulli eşitlikleri kullanılarak yinelemeli bir yöntemle yapılmıştır. Bu amaçla kiriş eşit uzunlukta parçalara bölünmüş ve ötelenmelerin hesabında, ...