Advanced Search

Now showing items 1-2 of 2

  • E-Commerce in Turkey 

   Acılar, Ali (PressAcademia, 2016)
   As the Internet has become an important part of our lives, it has also been used for business transactions and electronic commerce (ecommerce) concept has entered our lives, with the wide penetration of the Internet ...
  • İş tatmininin örgütsel bağlılığa etkisinin bir kamu kurumunda araştırılması 

   Karagüzel, Muhammet (Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014)
   İŞ TATMİNİNİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞA ETKİSİNİN BİR KAMU KURUMUNDA ARAŞTIRILMASI Muhammet KARAGÜZEL Bu çalışmada iş tatmini ile örgütsel bağlılık arasındaki etkileşim incelenmiştir. Araştırma anket yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. ...