Now showing items 1-1 of 1

    • Azerbaycan Türkçesinde fiil çatısı 

      Erol, İpek (Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017)
      Dili hem öğrenmek hem de doğru kullanmak amacıyla dilin mantığını kavrayabilmenin yolu cümlelerde kullanılan temel unsurlar arasındaki ilgiyi anlamaktan geçmektedir. Bu tezin ana konusu olan Azerbaycan Türkçesinde fiil ...