Now showing items 1-1 of 1

    • Anthony Giddens’ın politik felsefesi 

      Eryürük, Hasan (Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013)
      ANTHONY GIDDENS’IN POLİTİK FELSEFESİ Hasan ERYÜRÜK Bu metin, temel olarak politik felsefe odaklı bir çalışmadır. Çalışmanın eksen kişisi İngiliz sosyal bilimcisi, daha özel olarak sosyologu Anthony Giddens’tır. Giddens ...