Now showing items 1-1 of 1

    • Türkiye Avrupa Birliği ilişkileri kapsamında vize muafiyeti 

      Hatipoğlu, Semin (Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015)
      Türk vatandaşları için AB üye ülkelerine girişte zorunlu olan vize, Türkiye-AB ilişkilerinde yeni bir sorun değildir. Türk vatandaşları 1980’li yıllardan bu yana, AB üyesi ülkelerine girişlerinde vizeye tabidirler. Avrupa ...