Advanced Search

Now showing items 1-1 of 1

    • Biyokütle kullanılarak metal iyon biyosorpsiyonu 

      Kale, Melike (Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018)
      Bu çalışmada Nikel (Ni (II)) iyonlarının Trabzon hurması (Diospyros kaki L.) yapraklarından elde edilen biyokütle ile biyosorpsiyon yeteneği araştırılmıştır. Biyosorpsiyon verimini etkileyen değiĢken olarak, pH, biyokütle ...