Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorArslan, Adnan
dc.date.accessioned2020-09-14T08:16:07Z
dc.date.available2020-09-14T08:16:07Z
dc.date.issued2018en_US
dc.identifier.citationArslan, Adnan. “Şerif Murtazâ’nın Emâlî’sinde Şiirle İstişhad Metodu”. Marife 18/1. 30 Haziran 2018. 279-296. https://doi.org/10.33420/marife.397218.en_US
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.33420/marife.397218
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11552/1341
dc.description.abstractKur’an’daki bazı ifade ve kullanımların Arap dili açısından izaha muhtaç olduğu ve bu izahı yapmakta referans olarak sahabe zamanından itibaren Arap şiirinin kullanılageldiği bilinmektedir. Zaman içerisinde “istişhat” olarak kavramlaşan bu izah çabası, erken dönemden itibaren belli bir disipline girmiş ve gelişmiştir. Hicri 4. Yüzyılda Abbasiler döneminin önde gelen ilmi şahsiyetlerinden Şerif Murtaza, Emâlî adlı eserinde anlaşılmasında güçlük “müşkil” bulunan ayet ve hadislerin izahında Arap şiirini referans göstermiş, istişhada yoğun bir şekilde yer vermiştir. Arap olmayan unsurların İslam’a girişi ve fasih Arap dilinin bundan etkilenmesi sonucu bazı ayetlerin anlaşılmasında yaşanan problemin çözümü olarak özellikle cahiliye şiirindeki kullanımları esas almıştır. Bu makale, Şerif Murtaza’nın eserindeki istişhat yöntemini araştıracaktır.en_US
dc.description.abstractIt is known that some of the expressions and uses of the Qur'an are in need of the sight of the Arabian language and that Arab poetry has been used since the companionship as a reference in making this explanation. This interpretation, which has been conceptualized as "consultation" over time, has entered into a certain discipline from the early period. In the 4th century, Sherif Murtaza, one of the leading scholars of the Abbasid period, referred to Arabic poetry in the light of verses and hadiths that were difficult to understand in his work "Emâlî". The influx of non-Arab elements into Islam and the facade of the Arabic language is based on the use of poetry in particular as a solution to the problem of understanding some of the resulting verses. This article will investigate the method of consultation by Sharif Murtaza. Keywords: Arabic literature, Charef Murtaza, Emali, Istishat, Quran’s muskhils.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAbdulkadir Okumuşlaren_US
dc.identifier.doi10.33420/marife.397218en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/*
dc.subjectArap edebiyatıen_US
dc.subjectŞerif Murtazaen_US
dc.subjectEmâlîen_US
dc.subjectİstişhaten_US
dc.subjectKur’an müşkillerien_US
dc.subjectArabic literatureen_US
dc.subjectCharef Murtazaen_US
dc.subjectEmalien_US
dc.subjectIstishaten_US
dc.subjectQuran’s muskhilsen_US
dc.titleŞerif Murtazâ’nın Emâlî’sinde Şiirle İstişhad Metoduen_US
dc.title.alternativeSherif Murtaza's Method in His Work "Emali"en_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.ispartofMarife Dini Araştırmalar Dergisien_US
dc.departmentFakülteler, İslami İlimler Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümüen_US
dc.authorid0000-0002-3989-6612en_US
dc.identifier.volume18en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage279en_US
dc.identifier.endpage296en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.relation.indexULAKBİM - TR-Dizinen_US
dc.contributor.institutionauthorArslan, Adnan


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess