Advanced Search
 

Collections in this community

Recent Submissions

 • Ankara ve Konya İlleri Havuç Ekim Alanlarında Virüs ve Fitoplazma Enfeksiyonlarının Tespiti ve İnokulum Kaynaklarının Belirlenmesi 

  Şenal, Derya; Randa Zelyüt, Filiz; Şenal, Derya; Randa Zelyüt, Filiz; Ertunç, Filiz (Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü, 2021)
  Bu çalışmada Ankara ve Konya illeri havuç ekim alanlarında fitoplazmaların ve virüslerin varlığı ile inokulum kaynakları araştırılmıştır. Havuç ekim alanlarında yoğun olarak bitkinin kök ve yaprak kalitesini etkileyen ...
 • Taşıt Lastiği Üretiminde Kullanılan Kürleme Torbası Hamur Bileşim Reçetesinin İyileştirilmesi 

  Açıkgöz, Çağlayan; Akpınar Borazan, Alev; Kalaycı, Mustafa; Açıkgöz, Çağlayan; Akpınar Borazan, Alev; Kalaycı, Mustafa (Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü, 2021)
  Bu çalışmada, Billas Lastik ve Kauçuk firmasının dış lastikleri pişirmek için kullandığı butil kauçuk (IIR)/kloropen kauçuk (CR) karışımı kullanılarak üretilen pişirme torbalarının kullanım ömrünün uzatılması ve ekonomik ...
 • Enerji Verimliliğinin Artırılmasında İPK Teknikleri Kullanılarak Örnek Endüstri Uygulaması 

  Savaş, Ahmet Fevzi; Kocabaş, Ceyda; Balbay, Şenay; Savaş, Ahmet Fevzi; Kocabaş, Ceyda; Balbay, Şenay (Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü, 2021)
  "Enerji Verimliliğinin Artırılmasında İPK Teknikleri Kullanılarak Örnek Endüstri Uygulaması" isimli yayının özet bilgisi bulunmamaktadır.
 • Bazı Ekmeklik Buğday Çeşit ve F1 Yarım Diallel Melezlerinde Sarı ve Kahverengi Pas (Puccinia sp.) Hastalıklarına Karşı Yr/Lr Direnç Genlerinin Belirlenmesi 

  Akgören Palabıyık, Gülçin; Poyraz, İsmail; Akgören Palabıyık, Gülçin; Poyraz, İsmail; Sirel, Zeynep (Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü, 2021)
  Buğday, dünya çapında en önemli tahıl ürünlerinden biridir. Buğday pası hastalıkları ciddi verim ve kalite kayıplarına neden olur. Genetik direnç, bitkileri, yetiştiricileri ve tüketicilerin sağlığını korumak için güvenli, ...
 • Yulafta Farklı Ekim Sıklıkları ve Azot Seviyelerinin Verim ve Verim Unsurları ile Bazı Kalite Özellikleri Üzerine Etkisi 

  Karakuzu, Tuğçe; Erbaş Köse, Özge Doğanay; Erbaş Köse, Özge Doğanay; Karakuzu, Tuğçe (Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü, 2022)
  Bu çalışma, Bilecik koşullarında Kahraman yulaf (Avena sativa L.) çeşidinde farklı azot dozları (0, 4, 8, 12 ve 16 kg N da-1 ) ve ekim sıklıklarının (150, 300, 450 ve 600 tohum m-2 ) verim, verim unsurları ve bazı ...
 • Kimyasal Biriktirme Yöntemi İle ZnO Filmlerinin Üretilmesi 

  Altıokka, Barış; Önal, Metehan; Altıokka, Barış; Önal, Metehan (Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü, 2022)
  Çinko oksit ince filmler kimyasal biriktirme yöntemi ile altlık yüzeyine yeterince iyi tutunmamaktadır. Bu çalışmanın amacı Çinko oksit ince filmlerin kimyasal biriktirme yöntemi ile üretilmesi ve altlık yüzeyine yapışma ...
 • Dinsel Ritüeller ile Şekillenen İslam Bahçe Sanatı ve Anadolu-Türk Kültürü Üzerine Etkileri 

  Göker, Parısa; Altınok Çalışkan, Sultan Ece; Bulut, Adive Begül; Göker, Parısa; Altınok Çalışkan, Sultan Ece; Bulut, Adive Begül (Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü, 2022)
  İslam bahçeleri 7.yüzyıldan itibaren çeşitli toplumların kültür ve gelenekleri doğrultusunda biçimlenerek, dinin, iklimin ve içinde yer aldığı coğrafyanın da etkilerine bağlı olarak kendine özgü bir bahçe sanatı olarak ...
 • Akma Kriterlerinin Malzeme Plastik Davranış TahminHassasiyetlerinin Mekanik Testler ile İncelenmesi ve Doğrulanması 

  Esener, Emre; Esener, Emre; Ünlü, Aysema (Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü, 2021)
  Sac metaller ağırlık/dayanım oranı avantajlarından dolayı özellikle otomotiv endüstrisinde yaygın bir kullanım alanına sahiptir. Sac metaller haddeleme yöntemi ile üretildiklerinden genellikle anizotropik davranışa ...
 • Antibakteriyel ve Biyobozunur Nano SiO2 Katkılı Poli (hidroksietilmetakrilat) (PHEMA) Nanokompozit Hidrojeller 

  Gökmen, Fatma Özge; Temel, Sinan; Yaman, Elif; Gökmen, Fatma Özge; Temel, Sinan; Yaman, Elif (Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü, 2021)
  Biyobozunur polimerler uygulama alanlarına göre inorganik takviye malzemeleri kullanarak kompozit halinde elde edilebilir. Kompozitlerdeki her bir komponentin spesifik özelliği tek bir malzemede birleştirilip, elde ...
 • Endüstri 4.0 Kapsamında Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi ve Bölgesel Sanayi İşbirliğinde Beklentiler ve Sorunlar 

  Torun, Tolga; Kuban Torun, Nur; Torun, Tolga; Kuban Torun, Nur (Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü, 2021)
  Günümüz rekabet koşullarında artık sadece kâr amacı taşıyan işletmeler değil; aynı zamanda sosyal amaçla kurulan kurumlar ya da kuruluşlar da yoğun bir şekilde rekabet etme durumundadır. Bu rekabetin belirleyici bir ...
 • Süper İletken Manyetik Yataklı Doğrusal Fırlatıcı Tasarımı ve Deneysel Uygulaması 

  Başaran, Sinan; Başaran, Sinan (Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü, 2021)
  "Süper İletken Manyetik Yataklı Doğrusal Fırlatıcı Tasarımı ve Deneysel Uygulaması" isimli yayının özet bilgisi bulunmamaktadır.
 • Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Merkez Kampüsünde Güneş Takipli Fotovoltaik Enerji Sistemi Uygulaması 

  Önal, Yasemin; Turhal, Ümit Çiğdem; Önal, Yasemin; Turhal, Ümit Çiğdem (Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü, 2021)
  Güneş enerjisi uygulamaları esas olarak fotovoltaik (FV) ve termal sistemler olarak ikiye ayrılmaktadır. Son çeyrek asırda ilk yatırım masraflarında sağlanan düşüşlere paralel olarak, FV sistemlerin hızla artan bir ...
 • Akış Kaynaklı Titreşimlerle Enerji Toplama 

  Özkan, Musa; Başaran, Sinan; Erkan, Onur; Özkan, Musa; Başaran, Sinan; Erkan, Onur (Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü, 2021)
  Günümüzde düşük voltaj değerleri ile çalışabilen kablosuz elektronik elemanların kullanımı artmıştır. Bu sebeple, düşük voltaj değerleri üretilebilen enerji hasadı konusundaki çalışmalarda son yıllarda ilgi görmektedir. ...
 • Termofilik Aktinomisetlerin İzolasyonu, Moleküler Karakterizasyonu ve Kompost Karışımlarında Etkilerinin Belirlenmesi 

  Değirmenci, Levent; Özdemir Koçak, Fadime; Ertekin, Saadet Gizem; Değirmenci, Levent; Özdemir Koçak, Fadime; Ertekin, Saadet Gizem (Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü, 2021)
  “Termofilik Aktinomisetlerin İzolasyonu, Moleküler Karakterizasyonu ve Kompost Karışımlarında Etkilerinin Belirlenmesi” konulu tez çalışması kapsamında kompost karışımlarında kullanılmak üzere Streptomyces sp. cinsi ...
 • Bilecik İlinde Yetiştirilen Şerbetçiotu’nun (Humulus Lupulus L.) Bazı Kimyasal Özellikleri, Ekstraksiyonu ve Antioksidan Aktivitesinin Belirlenmesi 

  Akpınar Borazan, Alev; Açıkgöz, Çağlayan; Şimşek, Veli; Akpınar Borazan, Alev; Açıkgöz, Çağlayan; Şimşek, Veli (Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü, 2012)
  Bu çalışmada Bilecik ili Pazaryeri ilçesinde yetiştirilen farklı iki çeşit (E ve G kodu verildi) şerbetçiotu (Humulus lupulus L.) kullanıldı. Araştırma konusu şerbetçiotu çeşitlerinde % nem, % kül, % protein değeri gibi ...
 • Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Laboratuvar İmkanlarının İyileştirilmesi 

  Özbay, Nurgül; Çalış Açıkbaş, Nurcan; Alaf, Miraç; Avcı, Şenol; Çelik, Ali; Apaydın, Fatih; Özbay, Nurgül; Çalış Açıkbaş, Nurcan; Alaf, Miraç; Avcı, Şenol; Çelik, Ali; Apaydın, Fatih (Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü, 2016)
  Metalürji ve Malzeme Mühendisliği bölümü doğal veya sentetik hammaddelerden başlayarak metal, seramik, polimer ve kompozit malzemelerin tasarlanması, üretimi, geliştirilmesi ve farklı sektörlerin ihtiyaçlarına uyarlanmasını ...
 • Yığma Okul Binalarının Yapısal Özelliklerinin ve Deprem Performanslarının Belirlenmesi 

  Çalışkan, Özlem (Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü, 2013)
  Ulkemizde yerlesim alanlarnin biiyiik bir cogunlugu deprem bélgeleri tizerinde yer almaktadur. 1992 Erzincan depremi ile baslayan siirecte neredeyse her 2 yilda bir yikici bir deprem yasanmistir. Bu depremler kirsal-kentsel, ...
 • Renksel Geri Verim İndeksinin Görüntü İşleme Teknikleri ile Elde Edilmesi 

  İmal, Nazım; Koç, Mehmet; Ünaldı, Sibel; Turhal, Ümit Çiğdem; Turhal, Ümit Çiğdem; İmal, Nazım; Koç, Mehmet; Ünaldı, Sibel (Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü, 2015)
  Doğru ve duyarlı bir renk algılaması çevremizdeki nesnelerin doğru bir şekilde anlaşılması açısından önemlidir. Bu da büyük ölçüde ortam aydınlatılmasında kullanılan ışık kaynağının renksel geriverim endeksi (CRI) ile ...
 • Bilecik İlinde Yetişen Xanthoria Parietina Türünün Popülasyon Genetik Çeşitliliğinin Belirlenmesi 

  Poyraz, İsmail; Ünal Özakça, Dilek; Poyraz, İsmail; Ünal Özakça, Dilek (Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü, 2013)
  Likenler bir mantar (mikobiyont) ve bir yada fazla fotosentetik partnerden(fotobiyont) oluşan simbiyotik birliklerdir. Ekonomik ve ekolojik öneme sahip olan bu küçük ekosistemler, morfoloji, fizyoloji ve filogenetik ...
 • Liken Kültüründe Simbiyotik Yaşamın Karakterize Edilmesi 

  Özakça, Dilek; Örs, Aslıhan; Özakça, Dilek; Örs, Aslıhan (Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü, 2013)
  Doğada bulunan simbiyotik yasam formunun amacı, simbiyotik ilişkide yer alan her iki organizmaya da hayatta kalma konusunda avantaj sağlamasıdır. Bunu göz önünde bulundurarak projenin ilk kısmında, isole edilmiş ve ...

View more