Show simple item record

dc.contributor.advisorEkinci, Aykut
dc.contributor.authorKaykaç, Orhan
dc.date.accessioned2019-05-13T13:02:41Z
dc.date.available2019-05-13T13:02:41Z
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013-01-15
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11552/142
dc.description.abstractTürkiye’de Ekonomik Krizlerde Para Politikası Uygulamaları (2001 Krizi ve 2008 Küresel Krizi) Orhan KAYKAÇ Bu çalışmada; para politikalarının genel çerçevesi, taşıdığı önem, para politikası stratejilerinin avantaj ve dezavantajları, parasal aktarım mekanizmaları, para politikası araçları ve amaçları incelenmiştir. Bununla birlikte, Türkiye’de tarihsel bir süreç içerisinde tercih edilen para politikası amaçları, stratejileri ve bu amaç ve stratejilere ulaşabilmek için kullanılan para politikası araçlarının gelişimi ve değişiminin nasıl ve neden gerçekleştiği, Türkiye’de 1980 yılından beri uygulanan para politikalarının makro ekonomik değişkenler üzerindeki etkileri değerlendirilmiştir. Çalışma dört bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde ekonomik krizin tanımı ve kavramsal olarak incelenmesi, kriz türleri ve modelleri açıklanmıştır. İkinci bölümde para politikasının tanımı, amaç ve araçları, Türkiye'de yaşanan ekonomik krizlerde uygulanan para politikaları, iktisadi yaklaşımlar çerçevesinde analiz edilmiştir. Üçüncü bölümde, Türkiye'de para politikasının gelişimi ve uygulanmasına değinilmiştir, 1980 öncesinden başlanarak 2001-2008 yılları arasında para politikası uygulamaları rakamsal veriler çerçevesinde ele alınmıştır. Dördüncü bölümde ise 2001 krizi ve 2008 küresel krizi çerçevesinde Türkiye'de uygulanan para politikaları incelenmiştir. Çalışmanın amacı 2001-2008 krizleri çerçevesinde, Türkiye’de ekonomik krizlerin neden sık tekrar ettiğini, hangi hatalara düşüldüğünün ve kriz sonralarında toparlanmak için nasıl önlemler alındığını, alınan tedbirlerin neler olduğunu, krizin ülkemiz üzerindeki yıkıcı etkilerini ve bir daha yaşanmaması için nasıl bir politika izlemek gerektiğini ortaya koymaktır.en_US
dc.description.abstractMoney Policy Implementation in Turkey During Economical Crisis Periods (Crisis in Year 2001 and Global Crisis in 2008) Orhan KAYKAÇ In this study the main frame of monetary policies, the importance of them ,the advantages and disadvantages of monetary strategies ,tools and aims of monetary policies was analyzed. Besides that; the goals and strategy of preferred monetary policies during a historical duration in Turkey ,the development and alteration of the strategical tools to reach the goals and the motivation of this alteration process ,the effects of implemented monetary policies since 1980 to the macro economical factors was evaluated . The study consists of three chapters. The introduction and conceptual analysis of economical crisis ,types and modelling of crisis was explained at the first chapter. At the second chapter ,the definition,aims and means of monetary policy was analyzed in the frame of the implemented monetary policies during economical crises in Turkey and economical approaches. At the third chapter monetary policy implementations was discussed starting the period before 1980 in comparison with the years 2001-2008 in the frame of quantitative data. The goal of this study is to determine a policy to prevent from economical crises,in the frame of the 2001-2008 economical crisis ,by examining why the such crisis repeating frequently ,the faults made the precautions and preventions after crisis ,the harmful influences of the crisis to the in the country.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectPara Politikasıen_US
dc.subjectPara Politikası Araçlarıen_US
dc.subjectEkonomik Krizen_US
dc.subjectİktisadi Yaklaşımlaren_US
dc.subjectGlobal Economyen_US
dc.subjectMonetary Policy Instrumentsen_US
dc.subjectEconomic Crisisen_US
dc.subjectEconomic Approachesen_US
dc.titleTürkiye’de ekonomik krizlerde para politikası uygulamaları (2001 krizi ve 2008 küresel krizi)en_US
dc.title.alternativeMoney policy implementation in Turkey during economical crisis periods (crisis in Year 2001 and global crisis in 2008)en_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record