Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorKoyuncu, Cüneyt
dc.contributor.authorSevimli, Gülcan
dc.date.accessioned2021-03-11T11:22:40Z
dc.date.available2021-03-11T11:22:40Z
dc.date.issued2019en_US
dc.date.submitted2019-06-27
dc.identifier.citationSevimli, Gülcan. (2019). Finansal kalkınma ve yoksulluk arasındaki ilişki: panel analiz. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bileciken_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11552/1641
dc.description.abstractYoksulluk tüm insanlığın karşı karşıya olduğu bir problemdir. Dünya refahının gün geçtikçe artmasına rağmen yoksul ile zengin arasındaki fark da giderek artmakta ve yoksul insan sayısı çoğalmaktadır. Finansal sistem ekonomilerin gereksinim duyduğu fonlara ulaşmada fon arz edenler ile fon talep edenleri bir araya getiren görevi üstlenmiştir. Finansal piyasalardaki bu fonların tam ve etkin kullanımı ekonomik büyümeyi artırmakta ve dolaylı olarak yoksulluğun düşürülmesinde çeşitli kanallardan etki etmektedir. Bu doğrultuda, çalışmamızda 131 ülkenin farklı yıllara ait dengesiz panel verileri kullanılarak finansal kalkınma ile yoksulluk arasındaki ilişki incelenecektir. Finansal kalkınma başlığı altında, finansal piyasa büyüklüğü, finansal piyasalarda derinlik, finansal piyasalarda istikrar ve finansal piyasalarda etkinlik olmak üzere dört farklı değişkene ait 2000 – 2011 yılları arasındaki çeşitli göstergeler alınarak, finansal kalkınma verileri elde edilmiştir. Yoksullukta ise yine aynı yıllara ait altı farklı değişken kullanılmıştır. Yapılan analiz sonuçlarına göre, finansal kalkınma ile yoksulluk arasındaki negatif yönlü istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Diğer bir deyişle elde edilen sonuçlar finansal kalkınma arttıkça bir ülkedeki yoksulluğun azaldığına işaret etmektedir.en_US
dc.description.abstractPoverty is a problem faced by all humankind. Even though the welfare of the world rises day by day, the gap between rich and poor gradually increases and numbers of the poor people propagate. Financial system undertakes a mission of bringing together those who demand and supply funds in meeting the fund necessity of the economy. The efficient use of those funds in the financial markets augments the economic growth and also helps to reduce poverty indirectly via various channels. In this sense, in this study we examine the relationship between financial development and poverty by using the unbalanced panel data of 131 countries belonging to various years. In our study we used four indicators of financial development (i.e., financial depth, financial stability, financial efficiency and access to financial market) for the period of 2000-2011. On the other hand we used six distinct proxies for poverty. According to the estimation results, we identified a negative statistically significant association between financial development and poverty. In other words, the findings imply that the poverty level in a country decreases as financial development increases.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectYoksulluken_US
dc.subjectFinansal Kalkınmaen_US
dc.subjectPanel Veri Analizien_US
dc.subjectPovertyen_US
dc.subjectFinancial Developmenten_US
dc.subjectPanel Data Analysisen_US
dc.titleFinansal kalkınma ve yoksulluk arasındaki ilişki: panel analizen_US
dc.title.alternativeThe relationship between financialdevelopment and poverty: panel analysisen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentEnstitüler, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Ana Bilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.identifier.yoktezid552701en_US
dc.identifier.bseutezid10103487en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record