Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorAcar, Yasin
dc.contributor.authorDoğan, Ekrem
dc.date.accessioned2021-03-11T13:50:06Z
dc.date.available2021-03-11T13:50:06Z
dc.date.issued2019en_US
dc.date.submitted2019-08-07
dc.identifier.citationDoğan, Ekrem. (2019). Varlık fonu ve Türkiye uygulamaları. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bilecik.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11552/1650
dc.description.abstractVarlık Fonları emtia ya da emtia dışı gelirlerden oluşan fonlardır. Petrol zengini ülkelerin emtia gelirlerinin fazla olan kısımlarını değerlendirmek ve kaynaklarını çeşitlendirmek için kurulmuşturlar. Çünkü petrol ve doğalgaz rezervleri gelecekte tükenecek ve sadece gelir kaynağı petrol ve doğalgaz olan ülkeler ekonomik krizler yaşayacak ve refahları azalacaktır. Petrol zengini olan ülkeler bunu önlemek için fazla gelirlerini farklı sektörlere aktararak bunu önlemeye çalışmaktadırlar. Aynı şekilde emtia dışı varlıklardan elde edilen gelirlerin fazla kısmını değerlendirmek için ülkeler varlık fonu kurmuşturlar. Bütün bu fonların ortak özelliği elde ettikleri gelirlerin fazla kısımlarını değerlendirmek amacıyla kurulmuş olmalarıdır. Varlık fonlarının kuruluş amaçları ve hangi kaynaklardan beslendiklerini inceleyerek Türkiye Varlık Fonu'nun kurulması ile ülke ekonomisine etkileri incelenmiştir. Yine aynı şekilde Türkiye Varlık Fonu'nun kaynakları, denetimi ve gelecekte yapacağı yatırımlar incelenmiştir. Bilindiği üzere Türkiye bütçe açığı olan bir ülkedir. Türkiye'nin bütçe açığı vermesine rağmen, varlık fonu kurmasının etkileri de incelenmiştir. Anahtar Kelimeler: Varlık Fonları, Türkiye Varlık Fonu, Denetimen_US
dc.description.abstractWealth funds are funds consisting of commodity or non-commodity income. They were established to utilize the surplus of commodity income and diversify their resources in oil-rich countries. Because oil and natural gas reserves will be depleted in the future and only the countries with the source of oil and natural gas will experience economic crises and their welfare will decrease. To prevent this, oil-rich countries are trying to prevent this by transferring their excess income to different sectors. Similarly, countries have established wealth funds in order to utilize the surplus of non-commodity assets. The common feature of all these funds is that they have been established for the purpose of evaluating the excess of their income. Wealth funds establishment purposes and examining the sources from which they are fed with the establishment of Turkey's Wealth Fund effects on the national economy were examined. In the same way Turkey Wealth Fund's resources, investments will be made in the future and control were examined. As is known, Turkey is a country with a budget deficit. Although in Turkey's budget deficit, has also been studied to establish the impact of the wealth fund's. Key Words: Wealth Funds, Turkey Wealth Fund, Audi Key Words: Asset Funds, Turkey Asset Fund, Audien_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectVarlık Fonlarıen_US
dc.subjectTürkiye Varlık Fonuen_US
dc.subjectDenetimen_US
dc.subjectTurkey Wealth Funden_US
dc.subjectAudien_US
dc.subjectWealth Fundsen_US
dc.titleVarlık fonu ve Türkiye uygulamalarıen_US
dc.title.alternativeWealth fund and Turkey applicationsen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentEnstitüler, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye Ana Bilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.identifier.yoktezid560753en_US
dc.identifier.yoktezid10166026en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record