Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorAydın, Mehmet
dc.contributor.authorÖzdemir, Türker Yetkin
dc.date.accessioned2021-10-04T10:52:16Z
dc.date.available2021-10-04T10:52:16Z
dc.date.issued2021en_US
dc.identifier.citationÖzdemir, Türker Yetkin. (2021). Mikro Talaşlı İmalat İşlemleri İçin CNC Freze Tezgahının Statik Yapısal Analizi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bilecik.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11552/2064
dc.description.abstractBu çalışmada, mikro frezeleme işlemleri için özel olarak geliştirilen CNC (bilgisayarlı nümerik kontrol) freze tezgahının sonlu elemanlar (FE) yöntemine dayanarak yapısal analizi gerçekleştirilmiş ve farklı yapısal koşullar altında gerilme ve deformasyon dağılımı hesaplanmıştır. Analiz sürecinde, belirli sınır koşulları ve iş miline uygulanan kuvvet altında yan plakalarda oluşan gerilme yığılmaları ve deformasyon miktarları incelenmiştir. Yan plakalar için çeşitli modeller tasarlanmıştır. Bu tasarımlar yan plakaların iç köşe kavis yarıçapı ve dış köşe pah ölçüsü değiştirilerek ve parçalı yan plaka oluşturularak yapılmıştır. Yan plakalar için farklı eleman boyutları kullanılarak ağ boyutu analizi de gerçekleştirilmiştir. Elde edilen sonuçlara dayanarak, parçalı yan plaka analizinde alt parçanın neredeyse rijit bir davranış sergilediği görülmüştür. Yan plaka üst parçası için optimum kavis yarıçapı da belirlenmiş ve dış köşelerin sonuçlar üzerinde çok önemli bir etkisi olmadığı tespit edilmiştir. Vidalı mil, destek milleri ve iş mili yatağı için de analizler gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen analizler sonucunda destek millerinin gövdeden çıkartılmıştır.en_US
dc.description.abstractIn this study, the structural analysis of the CNC (computer numerical control)milling machine developed specifically for micro milling operations was performed based on the finite element (FE) method and the stress and deformation distribution was calculated under different structural conditions. In the analysis process, the stress accumulation and deformation amounts on the side plates were investigated under the given boundary conditions and force applied to the spindle. Various models have been designed for the side plates. These designs were made by changing the inner corner curve radius and outer corner chamfer dimension of the side plates and making a segmented side plate. The analysis of the mesh size was also performed for the side plates using different element sizes. Based on the results obtained, it was observed that the lower part almost showed a rigid behavior in the segmented side plate analysis. The optimum curvature radius for the side plate upper part was also determined and it was found that the outer corners had no significant effect on the results. Analyzes were also performed for the ball screw, support shafts and spindle bearing. As a result of the analysis carried out, the support shafts were removed from the body.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectGerilmeen_US
dc.subjectDeformasyonen_US
dc.subjectMikro İşlemeen_US
dc.subjectSonlu Eleman Analizien_US
dc.subjectTakım Tezgahıen_US
dc.subjectModel Optimizasyonuen_US
dc.subjectStressen_US
dc.subjectDeformationen_US
dc.subjectMicro Machiningen_US
dc.subjectFinite Element Analysisen_US
dc.subjectMachine Toolen_US
dc.subjectModel Optimizationen_US
dc.titleMikro Talaşlı İmalat İşlemleri İçin CNC Freze Tezgahının Statik Yapısal Analizien_US
dc.title.alternativeStatic Structural Analysis of a CNC Milling Machine Tool for Micro Machining Processesen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentEnstitüler, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine ve İmalat Mühendisliği Ana Bilim Dalıen_US
dc.authorid0000-0002-4435-907Xen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.institutionauthorÖzdemir, Türker Yetkin
dc.identifier.yoktezid656972en_US
dc.identifier.yoktezid10372521en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record