Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorGöçen, Şule
dc.contributor.authorÖzer, İlker
dc.contributor.authorKavuştu, Onur
dc.contributor.authorÖzan, Kadir
dc.contributor.authorGül, Ülküye Dudu
dc.contributor.authorAçıkgöz, Çağlayan
dc.date.accessioned2022-01-25T10:48:09Z
dc.date.available2022-01-25T10:48:09Z
dc.date.issued2015en_US
dc.identifier.citationGöçen, S., Özer, İ., Kavuştu, O., Özan, K., Gül, Ü. D., & Açıkgöz, Ç. (2015). Everzol Black (CI Reactive Black 5) tekstil boyasının Membran Biyoreaktör (MBR) sisteminde arıtımı. Ekoloji, 6-9.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11552/2326
dc.description.abstractBoyar madde içeren tekstil endüstrisi atıksulanodan renk giderim prosesleri ekolojik açıdan önem_ kazanmaktadır. Günümüzde boyar maddelerin giderimi büyük oranda fiziksel ve kimyasal yöntemlerle . gerçekleştirilmektedir. Ancak bu yönteınlerin maliyeti oldukça yüksektir ve ortaya çıkan büyük miktardaki konsantre çamurun bertarafı problemlere neden olmaktadır. Bu nedenle büyük hacimli ·atıksulardak.i boyor · maddelerin etkili ve ekonomik bir şekilde gideri.lebilmesi için alternatif yöntemlere gereksinim vardır. Mcmbıan biyoreaktör 1(MBK) arıtım sistemleri, biyolojik.arıtım metotlanodan biri olan aktif çamur prosesini membran ayırma prosesiyle birleştiren sistemlerdir. Reaktör, konvansiyonel bir aktif çamur prosesıne benzer şekilde işletilmekte olup, bu arıtma tekniğinde son çöktürme tankına ve kum filtrasyonu gibi üçüncül arıtnıu · işlemlerine gerek duyulmamaktadır. Bu çalışmada kullanılan sentetik tekstil atık suyu; Everzol Black (C.I, Reactive Black 5)adlı tekstil boyası ve tekstil endüstrisi atık sularında bulunan diğer kimyasal maddelerin ilave edilmesiyle oluşturulmuştur. Hazırlanan sentetik atık suyun arıtım çalışmaları Aspergillus versicolor · ve filamentli bir fuogus olan Rhizopus arrhizuss karışık kültürleri aşılandığı lab/pilot ölçekte membraıı -biyoreaktör (MBR) sisteminde steril olmayan ortamda gerçekleştirilmiştir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectTekstil Atık Suyuen_US
dc.subjectMembran Bioreactoren_US
dc.subjectMBRen_US
dc.subjectRenk Giderimien_US
dc.subjectAspergillus Versicoloren_US
dc.subjectRhizopus Arrhizusen_US
dc.titleEverzol Black (C.I. Reactive Black 5) tekstil boyasının Membran Biyoreaktör (MBR) sisteminde arıtımıen_US
dc.typeconferenceObjecten_US
dc.relation.ispartofEkoloji 2015en_US
dc.departmentFakülteler, Mühendislik Fakültesi, Biyomühendislik Bölümüen_US
dc.departmentFakülteler, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümüen_US
dc.departmentMeslek Yüksekokulları, Pazaryeri Meslek Yüksekokulu, Tekstil, Giyim, Ayakkabı ve Deri Bölümüen_US
dc.departmentMeslek Yüksekokulları, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Eczane Hizmetleri Bölümüen_US
dc.authorid0000-0003-2195-6231en_US
dc.authorid0000-0002-2647-1981en_US
dc.authorid0000-0001-6443-1633en_US
dc.relation.publicationcategoryKonferans Öğesi - Ulusal - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.institutionauthorÖzan, Kadir
dc.contributor.institutionauthorGül, Ülküye Dudu
dc.contributor.institutionauthorAçıkgöz, Çağlayan


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record