Show simple item record

dc.contributor.advisorErcan, Murat
dc.contributor.authorHatipoğlu, Semin
dc.date.accessioned2019-07-25T13:05:35Z
dc.date.available2019-07-25T13:05:35Z
dc.date.issued2015en_US
dc.date.submitted2015-07-13
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11552/266
dc.description.abstractTürk vatandaşları için AB üye ülkelerine girişte zorunlu olan vize, Türkiye-AB ilişkilerinde yeni bir sorun değildir. Türk vatandaşları 1980’li yıllardan bu yana, AB üyesi ülkelerine girişlerinde vizeye tabidirler. Avrupa Konseyi tarafından İkinci Dünya Savaşı sonrasında, Avrupa'da vizesiz seyahat kavramı uygulamaya konuldu. Bu kavram ile üye ülke vatandaşlarının birbirlerini daha iyi tanıyıp anlamalarını hedeflenmiştir. Türkiye, Avrupa Konseyi’ne 1949 yılında üye oldu ve başlangıçtan itibaren iki büyük savaş geçirmiş Avrupa ülkelerinin barışa kavuşmasını istemiştir. Türkiye ile AB topluğu ile yapılan görüşmeler sonucunda Avrupa Konseyi Üyesi Ülkeler Arasında Şahısların Serbest Dolaşımı Anlaşması’ 1957 yılında imzalanmıştır. 1 Ocak 1958 yılında yürürlüğe giren anlaşmayı takiben aralarında Türkiye’nin de bulunduğu Avrupa Konseyi ülkelerinin büyük çoğunluğu, karşılıklı olarak vize uygulamasına son vermiştir. Ancak 1970’li yılların ikinci yarısından itibaren Türkiye içinde patlak veren siyasi istikrarsızlık, 1980’li yıllarda Türkiye’nin “Vizesiz Avrupa” rüyasından çıkartılmasına kadar ilerlemiştir. 9 Temmuz 1980 tarihinde, Federal Almanya, 24 Eylül 1980 tarihinde Fransa da Avrupa Konseyi bünyesindeki anlaşmayı Türkiye için askıya alacağını Konsey’e bildirmiştir. 5 Eylül 1980 tarihinde, Türk vatandaşlarına yönelik ilk vize uygulamasını “geçici bir tedbir” olarak, üç yıl sonra yeniden değerlendirilmek üzere Federal Almanya Cumhuriyeti başlatmıştır. Uzun yıllardır, Türk vatandaşlarının tabi olduğu vize hukuki, sosyal, diplomatik, bürokratik, uluslararası ve insani boyutları olan çok geniş bir alanı kapsayan bir konudur.en_US
dc.description.abstractTurkish citizens are required for entry to the EU member states for which visa is not a new problem in Turkey-EU relations. Turkish citizens since the 1980s, and are subject to a visa when entering EU member states. After the Second World War by the European Council has introduced a visa-free concept in Europe. This concept is aimed at the citizens of the member states to know and understand each other better. Turkey has asked the Council of Europe became a member in 1949 and the beginning of restoring peace in Europe have undergone two major wars. Turkey and the EU case, for instance as a result of negotiations with the Council of Europe Member States between the Free Movement of Persons Agreement 'was signed in 1957. Following agreement entered into force on January 1, 1958 between Turkey also found that the vast majority of the Council of Europe has put an end to a mutual visa application. However, since the second half of the 1970s, political instability erupted in Turkey and Turkey in the 1980s, "Visa-free Europe" is advanced to be removed from the dream. On July 9, 1980 Federal Republic of Germany, France agreement in the Council of Europe on September 24, 1980 were reported to the Council would suspend for Turkey. On 5 September 1980 the first visa requirements for Turkish citizens "temporary measure", the Federal Republic of Germany has begun to be re-evaluated after three years. For many years, it is subject to legal visas for Turkish citizens, social, diplomatic, bureaucratic, is a topic that covers a wide range of international and humanitarian dimensionsen_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectTürkiyeen_US
dc.subjectAvrupa Birliğien_US
dc.subjectVize Sorunuen_US
dc.subjectSerbest Dolaşımı Anlaşmasıen_US
dc.subjectTurkeyen_US
dc.subjectEuropean Unionen_US
dc.subjectVisa Issuesen_US
dc.subjectFree Roaming Agreementen_US
dc.titleTürkiye Avrupa Birliği ilişkileri kapsamında vize muafiyetien_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record