Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorAydemir, Muzaffer
dc.contributor.authorErken, Betül
dc.date.accessioned2019-05-02T11:55:25Z
dc.date.available2019-05-02T11:55:25Z
dc.date.issued2010
dc.date.submitted2010
dc.identifier.citationErken, Betül. (2011). Çalışma ahlakının örgütsel vatandaşlık davranışı üzerine etkisi ve bir uygulama. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bilecik.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11552/68
dc.description.abstractÇALIŞMA AHLAKININ ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞI ÜZERİNE ETKİSİ VE BİR UYGULAMA Betül ERKEN Bu çalışmadaki temel amaç, örgütlerde çalışanların çalışma ahlakına ilişkin algılarının onların örgütsel vatandaşlık davranışları üzerindeki etkilerini incelemektir. Örgütsel vatandaşlık davranışı, çalışanların gönüllü olarak sergiledikleri, örgütlerin verim ve performansını arttıran davranışlardan oluşmaktadır. Çalışma ahlakı ise çalışmayı yücelten ahlaki değerleri kapsamaktadır. Çalışanların çalışma ahlakına ilişkin olumlu tutumları arttıkça, onların örgütsel vatandaşlık davranışını gösterme eğilimleri artacak, böylelikle çalışanlardan elde edilen verim ve kalite de yüksek olacaktır. Çalışmanın ilk bölümünde örgütsel vatandaşlık davranışına ilişkin temel kavramlar ve konunun içeriğine ilişkin bilgilere yer verilmiştir. İkinci bölümde çalışma ahlakı kavramı ayrıntıları ile araştırılmıştır. Üçüncü bölümde ise çalışma ahlakı ve örgütsel vatandaşlık davranışı arasındaki ilişki ve çalışma ahlakının örgütsel vatandaşlık davranışı üzerindeki etkisi incelenmiştir. Bu çalışma otomotiv sektöründe faaliyet gösteren bir örgütün çalışanlarına yönelik bir araştırmayı içermektedir. Analizler sonucu elde edilen bulguların önemli bir kısmı, ortaya koyulan hipotezleri destekler niteliktedir. Çalışma ahlakının örgütsel vatandaşlık davranışı üzerinde pozitif ve anlamlı bir etkiye sahip olduğu görülmektedir.en_US
dc.description.abstractTHE EFFECT OF WORK ETHICHS ON ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIOR AND AN APPLICATION Betül ERKEN The main purpose of this study is to examine the effects of workers’ perceptions related to their work ethics on their organizational citizenship behaviors. Organizational citizenship behaviors performed voluntarily by workers consist of behaviors which increase the efficiency and performance of the organizations. Work ethics include the ethics which enriches the work. As the workers’ behaviors to work ethics increases, their tendency to show organizational citizenship behaviors will also increase so that the efficiency and quality supplemented by workers will be higher. In the first part of this study, fundamental definitions related to the organizational citizenship behaviors and the information linked to this topic are given. In the second part, work ethics is examined in details. In the third part, relation between work ethics and organizational citizenship behavior, and the effects of work ethics on organizational citizenship behavior are studied. This study includes a research on workers who work at an automotive sector. The significant portion of analyses results support the hypothesis. It is seen that the work ethic has a positive and apparent effect on organizational citizenship.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBilecik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectÇalışma Ahlakıen_US
dc.subjectÖrgütsel Vatandaşlık Davranışıen_US
dc.subjectOtomotiv Sektörüen_US
dc.subjectWork Ethicsen_US
dc.subjectOrganizational Citizenship Behavioren_US
dc.subjectAutomotive Sectoren_US
dc.titleÇalışma ahlakının örgütsel vatandaşlık davranışı üzerine etkisi ve bir uygulamaen_US
dc.title.alternativeThe effect of work ethichs on organizational citizenship behavior and an applicationen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentEnstitüler, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.identifier.yoktezid279141en_US
dc.identifier.yoktezid391587en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record