DSpace@BŞEÜ

Yayın tarihi için listeleme

BSEU Dijital Arşiv Sistemi

Yayın tarihi için listeleme

Sırala: Sıra: Sonuçlar:

 • Bektaş, Nuri (2014)
  Deşarj lambalarında kullanılan elektromanyetik veya elektronik balastlar, uygun kalitede olmadığında veya kullanıcılar tarafından yanlış tercih edildiklerinde, lambabalast uyumluluğu aydınlatma verimliliği ve güvenirliği ...
 • Büyükışıklar, Abdullah (2014)
  Elektrikli cihazların herhangi bir elektrik kaçağı tehlikesine karşı gövdelerinin bir iletkenle topraklama sistemine bağlanması olarak tanımlanabilen topraklama oldukça basit ancak güvenlik için son derece önemli bir ...
 • Al, Onur (2014)
  Dizel motorlar yüksek basınçlı yakıtın piston içinde sıkışmış olan havanın içine püskürtülmesiyle meydana gelen yanma prensibiyle çalışır. Bir pompa vasıtasıyla yakıt sıkıştırılarak yüksek basınca çıkartılır. Piston içerisine ...
 • Topsakal, Muammer (2014)
  Arıların ballarını depo ettikleri ve çoğalmaları için ördükleri yuvalara petek denir. Arılar birer matematikçi gibi, birer mühendis gibi ve birer mimar gibi dizayn ederek, çalışarak peteğin geometrisini kurarlar. Petek ...
 • İnaç, Tufan (2014)
  Biyocoğrafya Tabanlı Optimizasyon (Biogeography Based Optimization) (BBO) algoritması, Dan Simon tarafından 2008 yılında geliştirilen yeni bir sezgisel arama algoritmasıdır. Bu tez çalışmasında, bu algoritmanın başarımının ...
 • Özalp, Murat (2014)
  To communicating network devices with each other, a common language is required which is called protocol. The world's largest network is the “Internet” and the protocol used on the Internet is called as “Internet Protocol ...
 • Sarıkoç, Mehmet (2014)
  Imperialist Competitive Algorithm is a social based heruristic optimization algorithm that deals with the challenge of some countries with certain populations among themselves so as to be the emperial power. In this ...
 • Günel, Arif (2014)
  In recent years, in worldwide e-commerce, website management, online banking / insurance processes are growing rapidly. The data centers play the most important role due to the increasing the infrastructure requirement ...
 • Turan, Bulent; Hasit, Gurkan (Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, 2014-06-01)
  Bu araştırmanın amacı, sınıf öğretmenlerinin Bilgi ve İletişim Teknolojisi (BİT) araçları kullanımlarının Teknoloji Kabul Modeli ile açıklanmaya çalışılmasıdır. Söz konusu modelin temel değişkenleri arasındaki ilişkiyi ...
 • Akdağ, Emre (2015)
  Ülkemizde bulunan yapı stoğunun büyük çoğunluğu betonarme sistemle üretilmiştir. Benzer durum Bilecik ili içinde söz konusudur. Hazır beton kullanımı, bilinçsiz ve denetimden yoksun yapıldığında betonun dayanımını ...
 • Şahin, Evin (2015-02-20)
  Gelişen teknolojiyle ev otomasyon sistemleri büyük gelişme kaydetmiştir. Bu sistemler evlerin kullanışlılığını arttırmış ve yaşam kalitesini arttırarak daha güvenli, daha konforlu ve daha tasarruflu evlerde yaşama imkanı ...
 • Yılmaz, Hayri (2015-02-23)
  Devremiz, basit bir karıĢtırıcı olarak iĢlev yapan 2 tane 10k direnci kullanarak stereo giriĢini karıĢtırır. Bu sinyal sonra, sinyalin gücünün ayarlandığı 10k potansiyometre yardımıyla LM386 yükselticisine geçer. Sonrasında ...
 • Avcı, Mehmet (2015-02-23)
  Teknolojinin gelişmesiyle birlikte ortaya çıkan yeni cihazlar; insanoğlunun enerji tüketimini artırmış bulunmaktadır. Enerji tüketiminde ki bu artış hem maddi külfet getirdiğinden hem de enerji kaynaklarının sürekli kullanımı ...
 • Kazgöz, Tuğba (2015-02-23)
  Gelişen teknolojiyle ev otomasyon sistemleri büyük gelişme kaydetmiştir. Bu sistemler evlerin kullanışlılığını arttırmış ve yaşam kalitesini arttırarak daha güvenli, daha konforlu ve daha tasarruflu evlerde yaşama imkanı ...
 • Kaplan, Resul (2015-02-23)
  Genellikle, kablosuz olarak uzaktan kontrol edilen mobil robotlar sınırlı çalışma aralığı, frekans aralığı gibi bazı dezavantajlara sahiptir. Robot kontrollerinde bu sınırlamaları aşabilmek için cep telefonu kullanılmaktadır. ...
 • Aydın, Mehmet (2015-02-24)
  Bu proje uygulama alanı bakımından sıkça karşımıza çıkan genel kapsamlı bir sistemin temele indirgenerek gerçeklenmiş halidir. Projenin günümüz teknolojisinde karşımıza sıklıkla çıkan materyallerle gerçeklenmiş olması ...
 • Elma, Hüseyin (2015-02-24)
  Mehmet BALCI ile yapılan bu çalışma C++ programında class hiyerarşileri üzerine uygulamadır. Mehmet BALCI programın yazılım kısmını üstlenirken, programın algoritma, akış diyagramı tarafımdan oluşturuldu. Yapılan bu ...
 • Işıksoluğu, Mehmet (2015-02-24)
  Cemalettin ALAN ve Nuhat BAYHAN ile beraber yaptığımız bu çalıĢma kablosuz hasta takibi üzerine bir uygulamadır. Bu projede grup arkadaĢlarım kablosuz hasta takip cihazının elektronik donanımı ve pcb devre tasarımını ...
 • Mertoğlu, Erdoğan (2015-02-25)
  Ticaret factoring uygulaması ticaret tarihi kadar eskidir. Factoring'in bir hizmet kesimi olarak ortaya çıkaması 1890'larda Amerika'da tekstil endüstrisinde görülmüştür. Yüksek gümrük vergileri yüzünden Amerika'daki tekstil ...
 • Çamlı, Özkan; Torlak, Cemile Derya (2015-02-26)
  Bu çalışmada, şeftali çekirdeğinin potasyum karbonatla (K2CO3) kimyasal aktivasyonu ile aktif karbon üretilmiştir. Elde edilenaktif karbon ile sulu çözeltilerden boyar madde (Direct Pink 3B) adsorpsiyonu araştırılmıştır. ...