DSpace@BŞEÜ

Sms ve Android Tabanlı Uygulamalarla Sınıf İçi Etkileşimin Arttırılması

BSEU Dijital Arşiv Sistemi

Basit öğe kaydını göster

dc.contributor.author Muştu, Yusuf
dc.date.accessioned 2015-03-10T05:37:05Z
dc.date.available 2015-03-10T05:37:05Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.uri http://acikkaynak.bilecik.edu.tr:8080/xmlui/handle/bilecik/100
dc.description.abstract Bu tezde, eğitimde teknolojik olanaklardan faydalanarak öğrenci-eğitimci etkileşiminin ve verimliliğinin arttırılması yönünde çalışmalar yapılmıştır. Öğrenci ve eğitimcilerin, cep telefonları ve İnternet olanakları kullanılarak interaktif olarak hızlı ve verimli bir biçimde iletişim kurabilmeleri için bir sistem tasarlanmış ve uygulama ortamı geliştirilmiştir. Bu çalışma kapsamında, sınıf içi öğrenci-eğitimci etkileşimini daha verimli kılmak için mobil iletişimle bütünleşik bir sistem geliştirilmiştir. Geliştirilen bu sisteme kullanıcılar, ihtiyaca ve olanaklara göre SMS, Web arabirimi ve Android uygulaması olmak üzere 3 farklı şekilde erişmesi sağlanmıştır. Uygulamanın esnek olabilmesi ve kurumlarda kullanılan diğer otomasyon sistemleri ile entegre çalışabilmesi de planlanmış, bunu sağlayabilmek için Web servisleri geliştirilmiştir. Geliştirilen sistemde, SMS yorumlama sistemi, web teknolojileri ve Android uygulamaları bütünleşik olarak çalıştırılmış ve ihtiyaca en uygun ve kolay erişilebilir bir sistem tasarlanmıştır. Kullanıcıların birbirleriyle SMS üzerinden haberleşmesini sağlayan GSM modem sisteme dâhil edilerek, mesajlaşmalar modem üzerinden sağlanmıştır. Diğer taraftan sistem, sadece araştırma alanında kalmaması için farklı uygulamada da kullanılabilecek şekilde esnek olarak tasarlanmıştır. İstenirse, web servisleri sayesinde kolayca farklı sistemlerle entegre edilebilecek yapıya getirilmiştir In this thesis, studies regarding increasing efficiency and interactivity of studenteducator are done by taking the advantage of technological opportunities. A system was designed for students and educators by using mobile phone and internet potentials in order to use interactively and quickly by students and educators and an application setting was developed. Within this study, to make the in-class student-educator interactivity more productive, a system integrated with mobile communication was developed. The users can access in three different ways to this system according to the necessities and potentials: SMS, Web interface and Android application. Flexibility and ease of the application in order to be used integrated to the other automation systems in other institution is also planned and web services were developed in order to achieve this. In this system, SMS interpretation, web technologies and Android applications are worked integrated and a system which is most suitable for the needs and easy accessible was designed. By including GSM modem which enables the users to communicate with each other over SMS messaging was done over modem. On the other hand, the system was designed flexible for also enabling to be used not only in the research but also for various applications. It has been carried to a structure to be integrated to other systems easily by web services if required. tr_Tr
dc.language.iso tur tr_Tr
dc.subject .NET, Android, GSM Modem, Mobil iletişim, SMS,.NET, Android, GSM modem, Mobile communication, SMS tr_Tr
dc.title Sms ve Android Tabanlı Uygulamalarla Sınıf İçi Etkileşimin Arttırılması tr_Tr
dc.type Thesis tr_Tr


Bu öğenin dosyaları

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster