DSpace@BŞEÜ

Xanthorıa Parıetına'da Alüminyum Stresi Altında Fotosistem II D1 Proteinin Gen İfadesi ve Glutatyon Redüktaz Aktivitesinde Spermidinin Rolünün Araştırılması

BSEU Dijital Arşiv Sistemi

Bu öğenin dosyaları

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.