Advanced Search

Now showing items 1-1 of 1

    • Türkiye'de yaşanan ekonomik krizlerin sosyo-ekonomik etkileri 

      Çırak, Berker (Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2023)
      Ekonomik krizler tarihin farklı dönemlerinde ülkelerin ve toplumların ekonomik ve politik yapıları üzerinde önemli etkiler bırakmıştır. 1980’li yıllardan itibaren küreselleşmenin hız kazanmasıyla krizlerin ülkeler arasındaki ...