Advanced Search

Now showing items 1-3 of 3

  • Bilecik Pelitözü Gölü Yakın Çevresinin Rekreasyonel Açıdan Değerlendirilmesi 

   Kahveci, Hilal; Göker, Parısa; Hergül, Özlem Candan; Altınok Çalışkan, Sultan Ece; Kahveci, Hilal; Göker, Parısa; Hergül, Özlem Candan; Altınok Çalışkan, Sultan Ece (Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü, 2021)
   Bilecik ili Türkiye’nin kuzeybatısında, Karadeniz, Marmara, Ege ve İç Anadolu Bölgelerinin kesiştiği noktada (39° 39’ ve 40° 31’ kuzey enlemleri ile 29° 43’ ve 30° 41’ doğu boylamları) yer almaktadır. Bilecik ili Osmanlı ...
  • Dinsel Ritüeller ile Şekillenen İslam Bahçe Sanatı ve Anadolu-Türk Kültürü Üzerine Etkileri 

   Göker, Parısa; Altınok Çalışkan, Sultan Ece; Bulut, Adive Begül; Göker, Parısa; Altınok Çalışkan, Sultan Ece; Bulut, Adive Begül (Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü, 2022)
   İslam bahçeleri 7.yüzyıldan itibaren çeşitli toplumların kültür ve gelenekleri doğrultusunda biçimlenerek, dinin, iklimin ve içinde yer aldığı coğrafyanın da etkilerine bağlı olarak kendine özgü bir bahçe sanatı olarak ...
  • The Elements of Landscape in Islamic Garden Design 

   Göker, Parısa; Altınok Çalışkan, Sultan Ece; Bulut, Adive Begül (ST. KLIMENT OHRIDSKI UNIVERSITY PRESS, 2021)
   Islamic gardens have appeared as a unique art of landscape influenced by the religion, climate and the affiliated geography and shaped since 7th Century in accordance with the culture and traditions of various societies. ...