Advanced Search

Now showing items 1-1 of 1

    • Türkiye'de Petrol Fiyatlarının Enflasyon Üzerinedeki Etkisi 

      Cengiz Mehmet (Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2023)
      Mevcut çalışmada, petrol fiyatlarının enflasyon üzerindeki muhtemel simetrik ve asimetrik etkileri, 2002M01 – 2021M12 dönemini kapsayan aylık zaman serisi verileri kullanılarak Türkiye örneğinde doğrusal ARDL ve NARDL ...