Advanced Search

Now showing items 1-2 of 2

  • İnsansız Hava Aracı Test Düzeneğinin Tasarımı ve Gerçekleştirilmesi 

   Yüzgeç, Uğur; Kesler, Metin; Karakuzu, Cihan; Türkyılmaz, Telat; Gün, Ali Rıza; Uçar, Gökhan; Üçgün, Hakan; Ökten, İrfan; Yüzgeç, Uğur; Kesler, Metin; Karakuzu, Cihan; Türkyılmaz, Telat; Gün, Ali Rıza; Uçar, Gökhan; Üçgün, Hakan; Ökten, İrfan (Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü, 2016)
   Son yıllarda İnsansız Hava Aracı (İHA) platformlarına olan talep gün geçtikçe artmakta ve özellikle askeri alanda kullanımı stratejik bir teknoloji haline gelmektedir. İHA'lar üzerinde insan olmadan uçabilme özelliğine ...
  • Yatay güneş bacası sistemlerinin analizi ve uygulanabilirliğinin değerelendirilmesi 

   Gün, Ali Rıza (Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013)
   Yaşantımızda vazgeçilmez olan elektrik enerjisinin elde edilmesinde kullanılan fosil yakıtların çevreye olumsuz etkileri, tüm canlılar için önemli bir tehdit oluşturmaktadır. Her geçen gün artan çevre bilinci ve birincil ...