Advanced Search

Now showing items 1-7 of 7

  • Azerbaycan Türkçesinde birleşik fiiller 

   Doğan, Betül Çiğdem (Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   Bu çalışmada Azerbaycan Türkçesindeki birleşik fiiller konusu incelenmiş, Türkiye Türkçesi ile aralarındaki benzerlikler ve farklılıkların ortaya konması amaçlanmıştır. Bu çalışma üç ana bölümden oluşmaktadır. Giriş ...
  • Azerbaycan Türkçesinde fiil çatısı 

   Erol, İpek (Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017)
   Dili hem öğrenmek hem de doğru kullanmak amacıyla dilin mantığını kavrayabilmenin yolu cümlelerde kullanılan temel unsurlar arasındaki ilgiyi anlamaktan geçmektedir. Bu tezin ana konusu olan Azerbaycan Türkçesinde fiil ...
  • Azerbaycan Türkçesinde isim cümleleri 

   Uzun, Elif (Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2022)
   Azerbaycan Türkçesinde isim cümlelerinin incelendiği bu çalışmada isim cümlelerinin yapısının ve kullanım sıklığının tespit edilmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla Azerbaycan edebiyatı yazarlarından olan Elçin Efendiyev’in Ağ ...
  • Çağdaş Türkçede Cümle 

   Karaca, Oktay Selim (Türk Dil Kurumu, 2017)
   Bu çalışmada cümleyi oluşturan ve onun predikatif tabiatını belirleyen -kip, zaman ve şahıs- gibi temel gramatikal kategoriler incelenmekte ve bu kategorilerin çağdaş Türkçedeki ifade şekil ve tarzları tasvir edilmektedir. ...
  • Mustafa Kutlu’nun eserlerindeki kelime gruplarının işlevsel özellikleri 

   Özbek, Gökhan (Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016)
   Kelime grupları; varlıkları, nesneleri ve hareketleri tek kelime ile ifade edemediğimiz durumlarda onları karşılayabilen ve cümle içerisinde belirli görevler üstlenebilen anlamlı kelime birlikleridir. Kelime gruplarının ...
  • Rusça İsim Cümleleri ve Bunların Türkçeye Çevirisi 

   Karaca, Oktay Selim (Mehmet Dursun ERDEM, 2017)
   Bu makalede Rusça ve Türkçedeki isim cümlesi anlayışları karşılaştırılmış, Rusçada fiil cümlesi olarak görünen bazı cümlelerin Türkçeye çevirisinde karşılaşılan sorunlar incelenmiştir. Rus bilim insanlarının konuya ...
  • Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde dolaylı ve dolaysız anlatımlar 

   Berk, Saniye Aybüke (Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018)
   Bir milletin farklı milletlerle iletişime geçmesi yabancı bir dilin de öğrenilmesi ihtiyacını doğurmuştur. Bu bağlamda her dilin öğretilmesi ve öğrenilmesi için bazı yaklaşım, yöntem ve teknikler kullanılmıştır. Yabancı ...