Advanced Search

Now showing items 1-1 of 1

    • Türkiye’de hükümetlerin ekonomi üzerine etkisi: 1990-2012 

      Karasu, Hatice (Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013)
      Demokratik sistemlerde, halkın seçimiyle kurulan hükümetler, sadece siyaseti değil, aynı zamanda ülke ekonomisini de yönlendirmektedir. Bu bağlamda, Türkiye’deki yönlendirmelere açıklık getirmesi düşüncesiyle, 1990-2012 ...