Advanced Search

Now showing items 21-40 of 137

  • Renksel Geri Verim İndeksinin Görüntü İşleme Teknikleri ile Elde Edilmesi 

   İmal, Nazım; Koç, Mehmet; Ünaldı, Sibel; Turhal, Ümit Çiğdem; Turhal, Ümit Çiğdem; İmal, Nazım; Koç, Mehmet; Ünaldı, Sibel (Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü, 2015)
   Doğru ve duyarlı bir renk algılaması çevremizdeki nesnelerin doğru bir şekilde anlaşılması açısından önemlidir. Bu da büyük ölçüde ortam aydınlatılmasında kullanılan ışık kaynağının renksel geriverim endeksi (CRI) ile ...
  • Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Laboratuvar İmkanlarının İyileştirilmesi 

   Özbay, Nurgül; Çalış Açıkbaş, Nurcan; Alaf, Miraç; Avcı, Şenol; Çelik, Ali; Apaydın, Fatih; Özbay, Nurgül; Çalış Açıkbaş, Nurcan; Alaf, Miraç; Avcı, Şenol; Çelik, Ali; Apaydın, Fatih (Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü, 2016)
   Metalürji ve Malzeme Mühendisliği bölümü doğal veya sentetik hammaddelerden başlayarak metal, seramik, polimer ve kompozit malzemelerin tasarlanması, üretimi, geliştirilmesi ve farklı sektörlerin ihtiyaçlarına uyarlanmasını ...
  • Fotovaltaik Uygulamaları için Düşük Maliyetli Gerilim Kaynaklı Şebeke Bağlantılı İnverter Tasarımı 

   Ertaşgın, Gürhan; Eralp, Şener; Ertaşgın, Gürhan; Eralp, Şener (Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü, 2016)
   Bu çalışmada Texas Instruments’ın 32-bit Delfino mikroişlemcisi kullanılarak bir fotovoltaik (FV) inverter tasarımı ve gerçekleştirilmesi planlanmıştır. FV inverter, DSP ile güç anahtarının çalışma oranı değişimlerini ...
  • Escherichia coli'deki Porin Proteinlerinin Metal Direncindeki Rollerinin Belirlenmesi 

   Darcan, Cihan; Kaygusuz, Özge; Çetin, Gülçin; Darcan, Cihan; Kaygusuz, Özge; Çetin, Gülçin (Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü, 2016)
   Porin proteinleri, membran permeabilitesinde rolü olan, ortalarında bulunan deliklerden 600 kDa’dan küçük hidrofilik bileşiklerin alınımını sağlayan ve çapları 0,6-2,3 nm arasında değişen spesifik yada spesifik olmayan ...
  • Nitrürleme İle Martenzitik Paslanmaz Çelik Kaplamaların Yüzey Özelliklerinin Geliştirilmesi 

   Mindivan, Harun; Mindivan, Ferda; Mindivan, Harun; Mindivan, Ferda (Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü, 2016)
   Son yıllarda, ülkemizde paslanmaz çeliklere olan gereksinim her geçen gün artmaktadır. Paslanmaz çelikler sağladıkları korozyon direnciyle nükleer reaktör parçaları, açık deniz yapıları, uçak parçaları, civata ve dişliler ...
  • İnsansız Hava Aracı Test Düzeneğinin Tasarımı ve Gerçekleştirilmesi 

   Yüzgeç, Uğur; Kesler, Metin; Karakuzu, Cihan; Türkyılmaz, Telat; Gün, Ali Rıza; Uçar, Gökhan; Üçgün, Hakan; Ökten, İrfan; Yüzgeç, Uğur; Kesler, Metin; Karakuzu, Cihan; Türkyılmaz, Telat; Gün, Ali Rıza; Uçar, Gökhan; Üçgün, Hakan; Ökten, İrfan (Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü, 2016)
   Son yıllarda İnsansız Hava Aracı (İHA) platformlarına olan talep gün geçtikçe artmakta ve özellikle askeri alanda kullanımı stratejik bir teknoloji haline gelmektedir. İHA'lar üzerinde insan olmadan uçabilme özelliğine ...
  • İhracatçı Firmalarda Dış Ticaret Teşviklerinin Kullanımı ve Bölge Ekonomisi Üzerine Etkileri: Bilecik İli Örneği 

   Şahin, Cumhur; Yayla, Tufan; Şahin, Cumhur; Yayla, Tufan (Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü, 2016)
   Günümüzde ülke ekonomilerinin gelişiminde ihracat önemli bir faktördür. Ülkeler ihracatlarının gelişimi için ihracatçı firmalara bir takım teşvik ve krediler sunmaktadır. Türkiye’de on dört farklı teşvik ve kredi desteği ...
  • Nûh B. Mustafa Konevî, Mecmûa-i Gazeliyyât: İnceleme-Metin-İndeks 

   Özdemir, Mehmet; Özdemir, Mehmet (Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü, 2016)
   Klasik Türk edebiyatının önemli kaynaklarından olan şiir mecmuaları ihtiva ettiği muhtelif edebî ürünlerle edebiyat tarihimizin zenginleşmesine katkı sağlar. Şiir mecmuaları, kültür ve edebiyat tarihi için kaynak olma ...
  • Mg-Al-Mn (AM serisi) Magnezyum Alaşımlarının işlenebilirliğinin Araştırılması 

   Akyüz, Birol; Akyüz, Birol (Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü, 2017)
   Magnezyum ve Magnezyum alaşımları düşük yoğunlukta olması nedeniyle yapısal uygulamalarda, taşınabilir olması nedeniyle, microelectronic, iletişim, otomotiv, malzeme taşıma sistemlerinde ve düşük yoğunlukta olduğundan ...
  • Maden İşletmelerindeki İş Kazalarının İstatistiksel Metotlarla Değerlendirilmesi 

   Yerel Kandemir, Süheyla; Yerel Kandemir, Süheyla (Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü, 2017)
   Maden işletmeleri ölümlü ve yaralanmalı iş kazalarının yoğun olarak yaşandığı sektörlerden bir tanesidir. İş kazalarının azaltılması için sektörde yoğun çalışmalara yapılmakta ve ciddi önlemler alınmaktadır. Bu çalışmada ...
  • SiAlON Seramiklerinin Inconel 718 Süperalaşımı ile Kimyasal Etkileşimlerinin Araştırılması 

   Çelik, Ali; Çelik, Ali (Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü, 2017)
   Süperalaşımlar sahip oldukları yüksek sıcaklıklarda yüksek mekanik dayanımları ve kararlı yüzey yapıları ile havacılık endüstrisinde yaygın olarak kullanılmaktadırlar. Bu malzemeleri yüksek sıcaklık uygulamaları için uygun ...
  • Atık Lastiklerin Kimyasal Yöntemle Bozundurulması ve Elde Edilen Ürünlerin Karakterizasyonu 

   Açıkgöz, Çağlayan; Balbay, Şenay; Açıkgöz, Çağlayan; Balbay, Şenay (Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü, 2017)
   Proje çalışmasında, ucuz ve piyasada kolay bulunan kimyasal maddeler kullanılarak, atık lastiklerin düşük enerji tüketimi ile bozundurulmasını ve elde edilen ürünün hammadde olarak yeniden kullanılmasını sağlayan ekonomik ...
  • SnO2 Esaslı Li-iyon Pil Elektrotların Hacim Genleşmesi Problemini Aşmaya Yönelik Yeni Bir Yaklaşım 

   Akbulut, Hatem; Alaf, Miraç; Akbulut, Hatem; Toçoğlu, Ubeyd; Öncel, Vildan; Alaf, Miraç; Toçoğlu, Ubeyd; Öncel, Vildan (Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü, 2018)
   Enerji depolama sistemlerinden yüksek özgül enerjiye sahip Li-iyon piller ve bu piller için yüksek performanslı elektrot malzemelerinin üretimi son yıllarda enerji alanına ilginin artması ile önem kazanmıştır. Bu elektrot ...
  • Bilecik Kamuoyunda Avrupa Birliği Algısı 

   Aslan, Mehmet; Sulak, Hasibe; Arslan, Abdullah; Orhan, Selen; Ercan, Murat; Ercan, Murat; Sulak, Hasibe; Arslan, Abdullah; Orhan, Selen (Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü, 2018)
   Kamuoyu, özellikle Soğuk Savaş sonrası, uluslararası ilişkilerde giderek daha fazla dikkate alınan bir faktör olarak ortaya çıkmıştır. Türkiye’de kamuoyu tutumunun akademik olarak analiz edildiği bir alan da Türkiye –Avrupa ...
  • Konya Bölgesi Arkeolojik Yüzey Araştırması: Çumra ve Karatay ilçeleri 

   Massa, Michele; Massa, Michele (Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü, 2018)
   Konya Bölgesi Arkeolojik Yüzey Araştırması (Konya Regional Archaeological Survey Project, KRASP), Konya Ovası'nın arkeolojik incelemesini amaçlayan 5 yıllık bir projedir. KRASP, 60 yıl boyunca yayınlanmış araştırmlar, diğer ...
  • Geleneksel ve Spark Plazma Sinterleme (SPS) Yöntemi İle Hazırlanan Zno-Bi2O3 Esaslı Seramiklerin Elektriksel Özelliklerinin Kıyaslanması 

   Apaydın, Fatih; Apaydın, Fatih (Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü, 2018)
   Bu çalışmada geleneksel ve spark plazma sinterleme (SPS) yöntemi ile hazırlanan ZnO-Bi2O3-CuO esaslı varistölerin mikroyapısal ve elektriksel özellikleri karşılaştırılmıştır. (99-x mol) ZnO, % 1 mol Bi2O3, % x CuO ...
  • Yeşil Tedarik Zinciri Uygulamalarında Bilecik İli: Mevcut Durum Analizi ve Bilinçlendirilmesi 

   İpçioğlu, İsa; Eğilmez, Özüm; Koca, Gözde; İpçioğlu, İsa; Eğilmez, Özüm; Koca, Gözde (Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü, 2018)
   Son yıllarda artmakta olan çevresel sorunlar ve kaynak kıtlığı nedeniyle popüler bir tema haline gelen "çevreye duyarlılık anlayışı" organizasyonların daha bilinçli davranmasına ve bu konuda önlemler almasına zorlamaktadır. ...
  • Bilecik Yöresi'nde Yetiştirilecek Olan Bazı Kinoa Çeşitlerinin Yeşil Ot, Tohum Verimlerinin ve Verim Komponentlerinin Belirlenmesi 

   Kızıl Aydemir, Emine Serap; Turhal, Kutalmış; Budak, Fikret; Ergin, Nurgül; Karaer, Murat; Kaya, Esra; Kızıl Aydemir, Emine Serap; Turhal, Kutalmış; Budak, Fikret; Ergin, Nurgül; Karaer, Murat; Kaya, Esra (Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü, 2018)
   Bu çalışma; farklı kinoa çeşitlerinin Bilecik yöresinde adaptasyonlarını, yeşil ot verimlerinin, verim komponentlerinin, kalite ve besleme değerlerinin, besin element içeriklerinin belirlenmesi amacıyla,2017 yılında Bilecik ...
  • Küllüoba Kazısı 2018 Yılı Çalışmaları 

   Türkteki, Murat; Türkteki, Murat (Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü, 2018)
   Bu rapor “Küllüoba 2018 Yılı Çalışmaları” başlıklı projemize ait bir aylık bir arazi çalışmasının ve sonrasındaki analizlerin sonuçlarını içermektedir. Prof.Dr. Turan Efe başkanlığındaki Küllüoba Kazısı 17.07.2018-17.08.2018 ...
  • Yenilenebilir Enerji Kaynağı Kurulum Gücü Minimize Katsayısının Belirlenmesi 

   Şahin, Cihan; Karaçor, Mevlüt; Özbay, Harun; Şahin, Cihan; Karaçor, Mevlüt; Özbay, Harun (Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü, 2018)
   Dünyamız gün geçtikçe daha fazla enerji ihtiyacı ile karşı karşıya kalmaktadır. İhtiyaç duyduğu enerji miktarını büyük oranda yenilenmez enerji kaynağı fosil yakıtlardan elde etmektedir. Günümüzde fosil yakıtları tükenmekte ...