Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorTurğut, Vedat
dc.contributor.authorAydın, Mesut
dc.date.accessioned2020-12-14T13:17:26Z
dc.date.available2020-12-14T13:17:26Z
dc.date.issued2019en_US
dc.date.submitted2019-11-21
dc.identifier.citationAydın, Mesut. (2019). 560 numaralı tahrir defterine göre XVI. yüzyılın sonlarında kütahya sancağı vakıfları (Kütahya ve çevresi). (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bilecik.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11552/1414
dc.description.abstractGeçmişten günümüze kadar olan süreçte toplumlar, kendi bünyelerinde sosyal yardımlaşma, güvenlik, dayanışma gibi ihtiyaçları sağlamak amacıyla çeşitli kurumlar oluşturmuştur. İslam toplumlarında bu kurumlar vakıflar olarak karşımıza çıkmaktadır. Bir kişinin özel mülkiyetinin kamuya tahsis edilmesi, mülkiyete toplumsal bir nitelik katmaktadır. Bu hususta vakıflar dinî veya hayrî bir amaç gütmektedirler. Kütahya’da karşılaşabileceğimiz Ahi Evran Vakfı örneğine baktığımızda çalışma içerisindeki en önemli hayrî vakıflardan olarak göze çarpacaktır. Çalışmanın temel gayesi, Kütahya’da Osmanlılardan önce ve devamındaki süreçte kurulan vakıflar ve bu vakıfların hasılları, nitelikleri, hayır sahipleri hakkında bilgi vermektir. Bunun yanı sıra vakıfların bizlere sunduğu bilgiler ışığında dönemin akrabalık bağlarını da bir nebze de olsa açığa çıkarmaktır. Bu araştırmada temel kaynak olarak 560 Numaralı Tahrir Defteri esas alınmış, literatürdeki yabancı ve yerli eserler ile de araştırma desteklenmeye çalışılmıştır. Tablolar kısmında, vakıfların bulundukları kazalar ile birlikte nitelikleri, hasılları ve mütevellilerinin isimlerini belirttik.en_US
dc.description.abstractIn the process from past to present, societies have established various institutions within their structure in order to provide needs such as social assistance, security and solidarity. In Islamic societies, these institutions appear as foundations. The allocation of a person's private property to the public adds a social character to the society. In this matter, foundations have a religious or charitable purpose. When we look at the example of the Ahi Evran Foundation which we may encounter in Kütahya, it will stand out as one of the most important charitable foundations in this Thesis. The main purpose of this Thesis is to give information about the foundations established in Kütahya before and after the Ottomans and their productions, qualifications and charitable people. In addition, it’s purpose in the light of the information provided to us by the foundations is to reveal a little bit of the kinship ties of the period. In this research, Tahrir Book Number 560 was taken as the main source and the study was supported with foreign and local works in the literature. In the Tables section, we have mentioned the qualifications, productions and names of the trustees as well as the tribes in which the foundations were found.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectKütahyaen_US
dc.subjectTahrir Defterien_US
dc.subjectVakıfen_US
dc.subject16. Yüzyılen_US
dc.subjectTahrir Booken_US
dc.subjectFoundationsen_US
dc.subjectWaqfen_US
dc.subject16. Centuryen_US
dc.title560 numaralı tahrir defterine göre XVI. yüzyılın sonlarında kütahya sancağı vakıfları (Kütahya ve çevresi)en_US
dc.title.alternativeThe waqfs (foundations) in Kütahya sancak at the end of XVI. century according to the tahrir book numbered 560 (Kütahya and hinterlands)en_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentEnstitüler, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Ana Bilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.identifier.yoktezid599299en_US
dc.identifier.bseutezid10165011en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record