Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorŞimşek, Serdar
dc.date.accessioned2021-02-01T13:17:30Z
dc.date.available2021-02-01T13:17:30Z
dc.date.issued2018en_US
dc.identifier.citationŞi̇mşek, S . (2018). Kayum Miftakov’un “Kırgız Halk Edebiyatını Derleme Yöntemleri” Adlı Eseri Üzerine Bir İnceleme . Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi , (62) , 147-162 . DOI: 10.14222/Turkiyat3893en_US
dc.identifier.issn2717-6851
dc.identifier.urihttp://dx.doi.org/10.14222/turkiyat3893
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11552/1551
dc.description.abstractTürkistan sahasında yaşayan Türk boylarının sözlü kültür geleneğine ait ürünlerin derlenmesi ve incelenmesi ile ilgili çalışmalar, Çarlık Rusya’sı döneminde başlamış, daha sonra SSCB’nin kurulmasıyla birlikte gelişerek devam etmiştir. Söz konusu sahada yaşayan Türk boylarından Kırgız Türklerine ait folklor ürünlerinin derlenmesi ve incelenmesi ile ilgili çalışmalar da aynı dönemde gelişme kaydetmiş, bu araştırmalar muhtelif bilim adamları ve araştırmacılar tarafından yürütülmüştür. Sovyet döneminin ilk yıllarında Kırgız folklor araştırmalarında daha ziyade derleme faaliyetlerine ağırlık verilmiştir. Bu dönemde yaptığı folklor araştırmalarıyla tanınan Kayum Miftakov, Kırgız Türklerinden muhtelif sözlü edebiyat ürünleri derlemiş ve çeşitli folklor meseleleri üzerine eserler vermiş önemli araştırıcılardan biridir. Miftakov’un kaleme aldığı eserlerden biri de derleme faaliyetlerinde kullanılması gereken metotları açıkladığı “Kırgız Halk Edebiyatını Derleme Yöntemleri” adlı eseridir. Bugün Kırgız İlimler Akademisi El Yazmaları bölümünde muhafaza edilen bu eser, alanında yazılan ilk teorik eserlerden biri olması ve dönemin derleme faaliyetlerinde uygulanan metotlar hakkında bilgi vermesi açısından son derece önemlidir. Bu makalede, ilk olarak Kayum Miftakov’un hayatı, derleme faaliyetleri hakkında bilgi verilecek ve daha sonra Miftakov’un “Kırgız Halk Edebiyatını Derleme Yöntemleri adlı eseri incelenmeye çalışılacaktır.en_US
dc.description.abstractThe first studies on the compilation and examination of the products of the oral tradition of the Turkish boilers living in the Turkistan in the 19th and 20th centuries the tsarism started in the Russian era and continued with the establishment of the USSR. The work of compiling and examining the folklore products of the Kyrgyz Turks, one of the Turkish seas living in the region, was carried out by various scientists and researchers in the same period. In the Soviet-era Kirghiz folklore researches, the focus was on compilation activities. Kayum Miftakov, known for his research in this period, is a prominent researcher who has compiled various oral literary works and has contributed works on various folklore issues. One of the works that Miftakov received was the work titled "Methods of Compiling Kyrgyz Folk Literature", which explains the methods to be used in compilation activities and shows the principles that compilers should follow. This work, which is preserved in the Kyrgyz Science Academy's Handwriting section today, has a very strict design because it is the first work written in its field. In this context, Kayum Miftakov will be informed about his life, compilation activities and will try to examine his method of compiling Kyrgyz Folk Literature, which includes methods and principles to be used in compilation activitiesen_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAtatürk Üniversitesien_US
dc.identifier.doi10.14222/turkiyat3893en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectKayum Miftakoven_US
dc.subjectKırgız Folkloruen_US
dc.subjectFolkloren_US
dc.subjectTürkistanen_US
dc.subjectKayum Miftakoven_US
dc.subjectKırghız Fokloreen_US
dc.subjectFolkloreen_US
dc.subjectTurkestanen_US
dc.titleKayum Miftakov’un “Kırgız Halk Edebiyatını Derleme Yöntemleri” Adlı Eseri Üzerine Bir İncelemeen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.ispartofAtatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisien_US
dc.departmentFakülteler, Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümüen_US
dc.authorid0000-0001-6486-2249en_US
dc.identifier.volume5en_US
dc.identifier.issue62en_US
dc.identifier.startpage147en_US
dc.identifier.endpage162en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.relation.indexULAKBİM - TR-Dizinen_US
dc.contributor.institutionauthorŞimşek, Serdar


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record