Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorGülüm, Erol
dc.date.accessioned2021-02-09T14:08:07Z
dc.date.available2021-02-09T14:08:07Z
dc.date.issued2018en_US
dc.identifier.citationGülüm, Erol. “Dijital İletişim Teknolojileri Aracılı Bir Folklorik Deneyim Alanı Olarak Sanal Ortam”. Millî Folklor 119 (Güz 2018): 127-139.en_US
dc.identifier.issn1300-3984
dc.identifier.issn2146-8087
dc.identifier.urihttps://www.millifolklor.com/PdfViewer.aspx?Sayi=119&Sayfa=127
dc.identifier.uri1300-3984
dc.identifier.uri2146-8087
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11552/1568
dc.description.abstractGündelik kullanımda ilişki etkinleştirici unsurlar olarak iş gören dijital iletişim teknolojileri ile Web 2.0 tabanlı etkileşim uygulamaları arasındaki yakınsamalar dolayımında her an yeniden üretilmekte olan ortak bir tekno-sosyal yaşam alanı olarak sanal ortamın, çevrimdışı bir çok kültürel pratik ve etkinliğin icra kapsamlarını genişletmenin yanı sıra özü itibariyle iletişimsel bir süreç olan folklorun üretimi, aktarımı ve tüketimi hususunda da son derece verimli bir mecraya dönüştüğü gözlemlenmektedir. Özellikle folklorun gerek koşulu yüz yüze etkileşimler yerine, onu da önceleyen unsurlar olan insanın güdüleri, kendini ifade etme ihtiyacı ve yaratıcılığa sabitlendiğinde sanal ortamın folklorik üretimin yeterlilik koşulunu sağlayabilen bir değişken olduğu gerçeği daha da belirginleşmektedir. Bu bağlamda ele alındığında kullanıcılar tarafından çeşitli kendileme (appropriation) stratejileriyle evcilleştirilerek “üzerinde” veya “içinde” çeşitli sosyo-kültürel etkinliklerin gerçekleştirilebildiği bir imgelemsel uzama dönüştürülen sanal ortamın, zamanla orijinal ve hatta otantik denebilecek icra ve üretimlerin ortaya çıkmasına olanak tanıyan yeni bir folklorik deneyim alanına evrildiği iddia edilebilir. Bu durumun halkbilimini doğrudan ilgilendiren yönleri ise genel anlamda iletişim ve etkileşim teknolojilerinin özelde ise internetin, artık folklorik üretimin asal bir unsuru haline gelmiş olması ve yaratılan bağlamlarda her an üretilmekte, aktarılmakta ve tüketilmekte olan folklorik mahiyetli yeni, yaratıcı ve melez kültürel dışavurumların ortaya çıkmış olmasıdır. İşte sanal ortamın genel anlamda tüm kültürel verimler, özelde ise folklorik üretim açısından uygun olup olmadığının sorunsallaştırıldığı bu çalışmada, belirlenen çeşitli parametreler özelinde folklorun sanallaşmasından ziyade sanal ortamın folklorlaşmasından, yani dijital iletişim teknolojileri aracılığında üretilen kültürel ortam ve bağlamların zamanla nasıl folklor için neredeyse sözel ortamdakine denk bir alana dönüştüğünden bahsedilecektiren_US
dc.description.abstractIt is observed that virtual environment as a shared techno-social life space which is momently being reproduced through the convergence between digital communication technologies that work as relationship enabler in everyday use and Web 2.0 based interaction applications have turn into a efficient channel for the production, transmission and consumption of folklore besides expanding the performance scope of various offline cultural practices and activities. Especially, when the necessary condition of folklore is fixed the motive of human, the need of expressing oneself and creativity instead of face to face interactions, it becomes more evident that the virtual environment is a factor that can provide the sufficient condition for folkloric production. When dealt with in this context, it could be claimed that domesticated virtual environment in which or on which socio-cultural activities can be performed have evolved a new folkloric experience domain that makes possible the emergence of original and even authentic folkloric performances and productions. The aspects of this situation that directly interest folklore studies are that communication and interaction technologies in generally and Internet in particular anymore have become a main factor of folkloric production and that many new, creative and hybrid cultural expressions which have some folkloric qualities have emerged in the generated virtual contexts. Here, in this study which problematized whether virtual environment is appropriate for cultural production in general and folkloric production in particular will be discussed the folklorization of virtual environment rather than virtualization of folklore according to specified parametres. Hence, it will be tried to reveal how cultural environment and contexts that are generated through digital communication technology have turn into an area of experience which is almost equivalent to oral environment over timeen_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherMilli Folkloren_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectFolkloreen_US
dc.subjectInterneten_US
dc.subjectDigital Folkloreen_US
dc.subjectMediated Cultural Enviromenten_US
dc.subjectDigital Humanitiesen_US
dc.subjectHalkbilimien_US
dc.subjectİnterneten_US
dc.subjectDijital Folkloren_US
dc.subjectAracılı Kültürel Ortamen_US
dc.subjectDijital İnsani Bilimleren_US
dc.titleDİJİTAL İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ ARACILI BİR FOLKLORİK DENEYİM ALANI OLARAK SANAL ORTAMen_US
dc.title.alternativeVirtual Enviroment as a Digital Communication Technologies-Mediated Folkloric Experience Sphereen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.ispartofMilli Folkloren_US
dc.departmentFakülteler, Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümüen_US
dc.authorid0000-0001-7314-0555en_US
dc.identifier.volume30en_US
dc.identifier.issue119en_US
dc.identifier.startpage127en_US
dc.identifier.endpage139en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.relation.indexScopusen_US
dc.relation.indexULAKBİM - TR-Dizinen_US
dc.relation.indexWoSen_US
dc.relation.indexWoS - Arts and Humanities Citation Indexen_US
dc.contributor.institutionauthorGülüm, Erol
dc.description.wospublicationidWOS:000451358400010en_US
dc.description.wosqualityQ3en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record