Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorYılmaz, Gülgün
dc.contributor.authorZencir, Yasin
dc.date.accessioned2021-03-04T13:20:02Z
dc.date.available2021-03-04T13:20:02Z
dc.date.issued2019en_US
dc.date.submitted2019-08-20
dc.identifier.citationZencir, Yasin. (2019). Sonlu elemanlar yönteminde destekli kazı teknikleri uygulaması: vaka analizi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bilecik.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11552/1593
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi ve Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi tarafından ortak yürütülen program.en_US
dc.description.abstractBu çalışmada, Yalova İlinde yapılacak olan 8 bloklu bir yapının kalıcı iksa sistemleriyle desteklenmesi yöntemleri ele alınmıştır. Zemin etüt raporu ve plankoteden alınan verilerle zemin profili oluşturulmuş olup projede hesap edilen gerçek bina yükleri kullanılarak Plaxis (Sonlu Elemanlar Yöntemi kullanılarak) programında modelleme yapılmıştır. Yapılan modellemede 4 blok arka arkaya bitişik olarak yapılmış ve bloklar arasında 4m kot farkı uygulanmıştır. Yapının bulunduğu yer afet riski taşıyan bölge olması sebebiyle önce statik haldeki deplasmanlar bulunmuş daha sonra dinamik analiz yapılarak deplasmanlar elde edilmiştir. Desteklenme yapısı olarak iki farklı (Diyafram Duvar, Fore Kazık) imalat tekniği seçilmiştir. Her imalat yöntemi için; ayrı ayrı statik halde analiz yapılmış ve yeryüzünde meydana gelmiş farklı deprem kayıtları kullanılarak dinamik analizlere ait deplasmanlar bulunmuştur. Kazıklı modellemede oluşan deplasmanların statik durumda ve depremli durumda diyafram duvarlı modellemede oluşan deplasmanlardan daha az olduğu görülmektedir. Bu durumda inşası yapılacak olan yapılar için bu projede kazıklı modelleme daha güvenli olacağından tercih edilmelidir.en_US
dc.description.abstractIn this study, the methods of supporting a 8 - block structure with permanent systems in Yalova are discussed. Soil profile has been formed with the data obtained from Soil Investigation Report and the application plan. The model was created by using Plaxis (Finite Element Method) program under real building loads calculated in the project. In the model, 4 blocks were made adjacent to each other and 4m elevation difference was applied between the blocks. Since the building was constructed in earthquake region with a disaster risk, the initial deformations caused by the construction were determined first and then the deformations were compared with the ones observed from the dynamic analysis. 2 different (Diaphragm Wall, Pile) techniques were selected to support the structure. For each method; analyses were done separately and the deformations were found by using different earthquake records which occurred in the region and around the world. Since the deformations occurred in the dynamic analysis were too large, anchor sand/or geogrids were used in addition to the support structure. Earthquakes cause damages and soil bearing failures in the disaster risk areas. Therefore, precautions should be taken against the risk of collapse before construction starts. For this reason, it is vital to start construction by improving the soil with supporting systems.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectStatik Dinamik Yüken_US
dc.subjectDestek Kazı Sistemlerien_US
dc.subjectPlaxisen_US
dc.subjectStatic-Dynamic Loadsen_US
dc.subjectRetaining Systemen_US
dc.titleSonlu elemanlar yönteminde destekli kazı teknikleri uygulaması: vaka analizien_US
dc.title.alternativeApliction of excavation support systems in finite element methods: a case studyen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentEnstitüler, Fen Bilimleri Enstitüsü, İnşaat Mühendisliği Ana Bilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.identifier.yoktezid581674en_US
dc.identifier.bseutezid10292115en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record