Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorÇalışkan, Özlem
dc.contributor.authorKaya, Turğut
dc.date.accessioned2021-03-05T14:18:44Z
dc.date.available2021-03-05T14:18:44Z
dc.date.issued2019en_US
dc.date.submitted2019-08-21
dc.identifier.citationKaya, Turğut. (2019). Kesme dayanımı yetersiz CFRP ile güçlendirilmiş kolon-kiriş birleşimlerinin çarpma davranışının incelenmesi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bilecik.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11552/1606
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi ve Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi tarafından ortak yürütülen program.en_US
dc.description.abstractBetonarme yapı elemanları kullanım süreleri boyunca, patlama, kaya düşmesi, erozyon, toprak kayması, karayolu veya denizyolu köprülerine taşıt çarpması gibi nedenlerden dolayı impulsif dinamik yüklere maruz kalabilir. Bu nedenle, betonarme yapıların taşıyıcı sistemini oluşturan çerçevelerin kolon-kiriş birleşim noktalarının çarpma davranışlarının araştırılması ve bu etkilerin tasarım aşamasında dikkate alınması önemli bir konudur. Yürütülen tez çalışması kapsamında CFRP şeritleri ile güçlendirilmiş betonarme kolon-kiriş birleşim noktasının çarpma davranışı deneysel olarak incelenmiştir. Bu amaçla, kesme dayanımı yetersiz olan sekiz adet 1/3 ölçekli betonarme kolon-kiriş birleşim elemanı üretilmiştir. Betonarme kolon-kiriş birleşim elemanı monolitik olarak dökülmüş ve 200x200x1200 mm boyutlarında kolon ile kolon merkezine yerleştirilmiş 100x150x1500 mm boyutlarında kirişten oluşmaktadır. Deney elemanlarının üretiminde, 28 günlük basınç dayanımı 25 MPa olan beton ile 6 ve 8 mm çaplarında çelik donatılar kullanılmıştır. Güçlendirme işleminden önce, test numunelerinin alt ve yan yüzeyleri 50 mm genişliğinde ve 150-250 mm aralıklarla pürüzlendirilmiştir. Hazırlanan bu yüzeylere, 400 mm uzunluğunda ve 50 mm genişliğinde CFRP şeritler Sikadur 330 kullanılarak yapıştırılmıştır. Çarpma yükü deney elemanlarına ağırlık düşürücü test düzeneği kullanılarak uygulanmıştır. 84 kg kütleli çelik çekiç, 500 ve 750 mm’lik iki farklı yükseklikten düşürülerek, deney elemanlarına iki farklı çarpma enerjisi uygulanmıştır. Deneylerde, çarpma yükleri, deney elemanlarından ölçülen ivmeler, deplasmanlar, CFRP şeritlerin birim şekil değiştirmeler zaman-tanım alanında değişimler kaydedilmiştir. Deneysel değişkenlerin kaydedilen bu dinamik tepkiler üzerindeki etkileri incelenmiş ve CFRP şeritleri ile güçlendirilmiş betonarme kolon-kiriş birleşim elemanlarının çarpma davranışı elde edilen sonuçlarla yorumlanmıştır.en_US
dc.description.abstractReinforced concrete (RC) structural members may be subjected to the effect of impulsive dynamic loads due to reasons such as explosion, rockfall, erosion, landslide, vehicle crash to the bridges of highway or seaway, in their service period. Therefore, it is an important issue to investigate the impact behavior of the column-beam joints of the frames constructing the bearing system of the reinforced concrete structures and also to consider these effect in the design stage. In the scope of the thesis study carried out, the impact behavior of RC beam-column joint strengthened with CFRP strips has been experimentally investigated. For that purpose, the eight 1/3 scaled RC column-beam joint elements of which shear strength is insufficient has been manufactured. RC beam-column joints were cast as monolithic and composed of the column part with the dimensions of 200x200x1200 mm and beam part with the dimensions of 100x150x1500 mm that was located to the center of the column part. The concrete of which 28-day compressive strength is 25 MPa and the rebars with the diameters of 6 and 8 mm has been used for the manufacture of test specimens. Before the strengthening procedure, the bottom and side surfaces of test specimens were roughened with a width of 50 mm and the spacing of 150-250 mm. The CFRP strips with a length of 400 mm and the width of 50 mm have been wrapped using Sikadur 330 to these prepared surfaces. Impact load was applied to test specimens using the drop-weight test setup. Two different input impact energies were applied to test specimens by dropping steel hammer with a weight of 84 kg from two drop-heights of 500 and 750 mm. The time-histories of impact loads, accelerations and displacements measured from test specimens and strains of CFRP strips were recorded in the experiments. The effects of the experimental variables on these dynamic responses recorded have been examined and the impact behavior of RC column-beam joint strengthened with CFRP strips has been interpreted with of results obtained.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectÇarpma Yüküen_US
dc.subjectAğırlık Düşürme Testien_US
dc.subjectGüçlendirmeen_US
dc.subjectCFRPen_US
dc.subjectImpact Loaden_US
dc.subjectDrop-Weight Testen_US
dc.subjectStrengtheningen_US
dc.titleKesme dayanımı yetersiz CFRP ile güçlendirilmiş kolon-kiriş birleşimlerinin çarpma davranışının incelenmesien_US
dc.title.alternativeInvestigation of impact behaviour of shear deficient reinforced concrete beam to column connection strengthened with CFRP stripen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentEnstitüler, Fen Bilimleri Enstitüsü, İnşaat Mühendisliği Ana Bilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.identifier.yoktezid582365en_US
dc.identifier.bseutezid10295230en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record