Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorDöşoğlu, Mehmet Kenan
dc.contributor.authorTosun, Salih
dc.contributor.authorÖztürk, Ali
dc.contributor.authorPoyraz, Gökhan
dc.date.accessioned2021-08-18T07:35:15Z
dc.date.available2021-08-18T07:35:15Z
dc.date.issued2013en_US
dc.identifier.citationDöşoğlu, M. K., Tosun, S., ÖZTÜRK, A., & POYRAZ, G. (2013). Faz Kaydırıcı Transformatörlerin Statik Gerilim Kararlılığı Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi. İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi, 2(3), 43-52.en_US
dc.identifier.issn2147-3455
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11552/1812
dc.descriptionPoyraz, Gökhan (Bilecik, Author)en_US
dc.description.abstractYapılan bu çalışmada, Uluslararası Elektrik Elektronik Mühendisliğinin (IEEE) 14 baralı güç sisteminde faz kaydırıcı transformatörün güç sistemlerinde statik gerilim kararlılığı üzerinde oluşturduğu etkiler incelenmiştir. Faz kaydırıcı transformatörün farklı faz açılarında Gerilim-Maksimum Yüklenme Parametresi (G_MYP) ilişkisi üzerinde durulmuştur. Bu benzetim çalışmasında Güç Sistemleri Analizi Programı (PSAT) kullanılmıştır. 14 baralı güç sisteminin 5-6 numaralı baraları arasında bulunan faz kaydırıcı transformatörün 0-30 derece arasındaki değerler ile işlem gerçekleştirilmiştir. Yapılan çalışma sonucunda faz açısının belli bir değere kadar G-MYP değerini etkilediği, belli bir değerden sonra etki göstermediği görülmüştür.en_US
dc.description.abstractIn this study, phase shifter transformer effects on static voltage stability were investigated. Studies were applied on IEEE 14-Bus test system. The relationship between voltage-Maximum Loading Parameters (G_MYP) investigated to different phase angles of the transformer phase shifter. This simulation study, Power Systems Analysis Program (PSAT) was used. The phase shifter transformer is located the between number of bus 5 and number of bus 6 of IEEE 14 bus test system. According to between 0 to 30 degrees values of phase shifter the transformer, operations were carried out. As a result of the study showed that the phase angle values affect G-MYP value until a certain value of the phase angle . Also observed that G-MYP value was not affected after a certain of the phase angle values.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherDüzce Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectFaz Kaydırıcı Transformatör, Statik Gerilim Kararlılığı, Maksimum Yüklenme Parametresien_US
dc.subjectFaz Kaydırıcı Transformatören_US
dc.subjectStatik Gerilim Kararlılığıen_US
dc.subjectMaksimum Yüklenme Parametresien_US
dc.subjectPhase-shifting Transformeren_US
dc.subjectStatic Voltage Stabilityen_US
dc.subjectMaximum Loading Parameteren_US
dc.titleFaz Kaydırıcı Transformatörlerin Statik Gerilim Kararlılığı Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesien_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.ispartofİleri Teknoloji Bilimleri Dergisien_US
dc.departmentFakülteler, Mühendislik Fakültesi, Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümüen_US
dc.authorid0000-0002-3511-330Xen_US
dc.identifier.volume2en_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.identifier.startpage43en_US
dc.identifier.endpage52en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.relation.indexULAKBİM - TR-Dizinen_US
dc.contributor.institutionauthorPoyraz, Gökhan


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record