Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorTürkyılmaz, Serpil
dc.contributor.authorErgin, Nursefa
dc.date.accessioned2021-09-13T07:57:31Z
dc.date.available2021-09-13T07:57:31Z
dc.date.issued2019en_US
dc.identifier.citationTürkyılmaz, S., & Ergin, N. (2019, April). HAM PETROL FİYATLARI, EKONOMİK BÜYÜME VE ENFLASYON ARASINDAKİ İLİŞKİLER İÇİN YAPISAL KIRILMALI DİNAMİK PANEL VERİ ANALİZİ: OPEC ÜLKELERİ ÖRNEĞİ. In INTERNATIONAL CONGRESS OF MANAGEMENT ECONOMY AND POLICY 2019 SPRING PROCEEDINGS BOOK (p. 295).en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11552/1946
dc.description.abstractBu çalışma, Petrol İhraç Eden Ülkeler Birliği (OPEC) üyesi seçilen bazı ülkeler (Cezayir, Ekvator, Gabon, İran, Kuveyt, Nijerya, Suudi Arabistan ve Venezuela) için ekonomik büyüme (EB), tüketici fiyatları (TUFE) ve ham petrol fiyatları (HPET) arasındaki ilişkileri 1968-2016 dönemi için Dinamik Panel Veri Analizi yaklaşımı ile incelemektedir. Bu amaçla; Panel Birim Kök Testleri, Yapısal Kırılmalı Panel Birim Kök Testleri, Panel Eştümleşme ve Nedensellik Testleri kullanılmıştır. Bulgulara göre; ülkeler ekonomik büyüme ve hampetrol fiyatları açısından yatay kesit bağımlılığı göstermektedir. EB, HPET ve TUFE değişkenleri düzeyde durağan değildirler. Yapısal Kırılmaların varlığını gösteren Panel Birim Kök Testi (Carrion-i Silvestre vd. (2005)) sonuçları, ülkelerin ilgili değişkenler bakımından dünya petrol krizlerinden etkilendiğini desteklemektedir. Westerlund (2006) Eştümleşme testi bulgularına göre EB, HPET ve TUFE değişkenleri arasında bir uzun dönem ilişkisi söz konusudur. Ayrıca Dumitrescu ve Hurlin (2012) Panel Nedensellik Testi sonuçları ise HPET den EB ye, TUFE den HPET e , EB den TUFE ye tek yönlü bir nedensellik ilişkisini destekler niteliktedir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherICOMEPen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectHam Petrol Fiyatıen_US
dc.subjectEkonomik Büyümeen_US
dc.subjectEnflasyonen_US
dc.subjectCarrion-i Silvestre Testien_US
dc.subjectWesterlund Panel Eştümleşme Testi(2006)en_US
dc.subjectDumitrescu ve Hurlin Panel Nedensellik Testi(2012)en_US
dc.titleHam Petrol Fiyatları, Ekonomik Büyüme ve Enflasyon Arasındaki İlişkiler için Yapısal Kırılmalı Dinamik Panel Veri Analizi: OPEC Ülkeleri Örneğien_US
dc.typeconferenceObjecten_US
dc.relation.ispartofICOMEP'2019 - International Congress of Management, Economy and Policyen_US
dc.departmentFakülteler, Fen Edebiyat Fakültesi, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümüen_US
dc.authorid0000-0002-7193-4148en_US
dc.relation.publicationcategoryKonferans Öğesi - Uluslararası - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.institutionauthorTürkyılmaz, Serpil


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record