Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorUmay, Ahmet
dc.contributor.authorPoyraz, İsmail
dc.contributor.authorAkgören Palabıyık, Gülçin
dc.contributor.authorYorgancılar, Aysel
dc.date.accessioned2021-09-27T10:12:10Z
dc.date.available2021-09-27T10:12:10Z
dc.date.issued2016en_US
dc.identifier.citationA. Umay, İ. POYRAZ, G. AKGÖREN PALABIYIK, and A. Yorgancılar, “Research of affiliation between virulence and cell size of different Tilletia foetida Isolates By SEM analysis,” Biological Diversity and Conservation, vol. 9, no. 1, pp. 136–142, May 2016.en_US
dc.identifier.issn1308-5301
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11552/2027
dc.description.abstractSürme, Türkiye ve dünyada buğday tarımında ciddi verim kaybına neden olan bir mantardır. Türkiye’de bu hastalığa başlıca Tilletia foetida ve Tilletia caries türleri neden olmaktadır. Hastalık, hasat zamanında sürme sporlarını taşıyan buğday tanelerinin patlaması yoluyla bulaşmakta ve yayılmaktadır. Günümüze kadar T. foetida’nın farklı popülasyonlarının karşılaştırılmasına yönelik detaylı bir taramalı elektron mikroskobu (SEM) çalışması bulunmamaktadır. Bu çalışmada, aynı buğday çeşidine (Heinles VI) karşı farklı oranlarda patojeniteye sahip oldukları görülen 13 farklı T. foetida izolatının SEM analizi yapılmıştır. İki tür arasındaki morfolojik farklılığı göstermek amacıyla T caries’e ait bir izolatın da analizi gerçekleştirilmiştir. Çalışmada ayrıca, farklı lokalite ve konakçılardan izole edilen bu 13 izolatın patojenite oranları ile SEM verileri karşılaştırılmış ve aralarında olası bir korelasyon olup olmadığı analiz edilmiştir.en_US
dc.description.abstractCommon bunt is a fungus causing serious yield loss in wheat farming at the world and Turkey. Especially, Tilletia foetida ve Tilletia caries species cause to this disease in Turkey. The disease infect and separate via exploding of wheat seed carrying common bunt spores in harvest time. There isn’t any a detailed scanning electron microscope (SEM)’s working about comparison of different populations of T. foetida until today. In this study, SEM analysis of 13 different T. foetida isolates that have different pathogenicity against same wheat variety (Heinles VI) was performed. An isolate of T. caries was also analyzed for showing of morphological diversity between two species. In addition, SEM data with pathogenicity rates of these 13 isolates from different locations and hosts were compared and a possible correlation was analyzed.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSürmeen_US
dc.subjectTilletia Foetidaen_US
dc.subjectSEM Analizien_US
dc.subjectPatojeniteen_US
dc.titleFarklı Tilletia foetida İzolatlarının SEM analizi ile virülans ve hücre boyutları arasındaki ilişkinin araştırılmasıen_US
dc.title.alternativeResearch of affiliation between virulence and cell size of different Tilletia foetida Isolates By SEM analysisen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.ispartofBiological Diversity and Conservationen_US
dc.departmentFakülteler, Fen Edebiyat Fakültesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümüen_US
dc.departmentMeslek Yüksekokulları, Pazaryeri Meslek Yüksekokulu, Eczacı Hizmetleri (Ezcane) Bölümüen_US
dc.authorid0000-0003-3651-5885en_US
dc.authorid0000-0001-5354-2346en_US
dc.identifier.volume9en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage136en_US
dc.identifier.endpage142en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.relation.indexULAKBİM - TR-Dizinen_US
dc.contributor.institutionauthorPoyraz, İsmail
dc.contributor.institutionauthorAkgören Palabıyık, Gülçin


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record