Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorTahmaz, Hande
dc.contributor.authorYüksel Küskü, Damla
dc.contributor.authorSöylemezoğlu, Gökhan
dc.date.accessioned2021-10-12T08:41:53Z
dc.date.available2021-10-12T08:41:53Z
dc.date.issued2020en_US
dc.identifier.citationTahmaz, H. , Yüksel Küskü, D. & Söylemezoğlu, G. (2020). Üzüm (Vitis vinifera L.) Çeşitlerine Ait 49 Adet Salkım İskeletinin Toplam Fenolik Bileşik ve Trans-Resveratrol Düzeyleri . Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi , 24 (2) , 222-228 . DOI: 10.29050/harranziraat.651668en_US
dc.identifier.urihttp://dx.doi.org/10.29050/harranziraat.651668
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11552/2088
dc.description.abstractÜzüm çekirdekleri, kabukları ve şarabın insan sağlığına olan etkileri ile ilgili çok yoğun araştırma gerçekleştirilmesine rağmen salkım iskeletleri ile ilgili yok denecek kadar az çalışma bulunmaktadır. Bu araştırmanın temel amacı 49 adet Vitis vinifera L. çeşidine ait salkım iskeletlerinin toplam fenolik bileşik (TFB), trans-resveratrol, kateşin ve epikateşin düzeylerinin belirlenmesidir. TFB düzeyi 17025-123250 mg GAE kg-1 kuru ağırlık, trans-resveratrol düzeyi 23.44-70.38, kateşin düzeyi 843-14144 ve epikateşin düzeyi 0-981 mg kg-1 kuru ağırlık aralıklarında belirlenmiştir. Sonuçlar doğrultusunda gelecek araştırmalarla üzüm salkım iskeletlerinin insan sağlığı açısından önemli biyoaktiviteye sahip oldukları ve biyofonksiyonel gıda ya da gıda takviyesi olarak kullanılabileceği sonucuna varılmıştır.en_US
dc.description.abstractGrape seeds, skins and wine have been studied widely due to their beneficial effects on human health. However, there are only few studies from grape stems extracts. Therefore, the main objective of the present study was the assessment in stem extracts from 49 Vitis vinifera L. varieties of the total polyphenolic content (TPC), trans-resveratrol, catechin and epicatechin. The range of the TPC in grape stem extracts was from 17025 to 123250 mg GAE kg-1 dry weight. Trans-resveratrol levels were range from 23.44 to 70.38, catechin levels were range from 843 to 14144 and epicatechin levels were range from 0 to 981 mg kg-1 dry weight. the present results indicate that grape stem extracts possess have important phenolic compounds, and thus they could be exploited, biofunctional foods or food supplements.en_US
dc.description.sponsorshipAnkara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü - 11B4347003en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherHarran Üniversitesien_US
dc.identifier.doi10.29050/harranziraat.651668en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectÜzüm Salkım İskeletien_US
dc.subjectFenolik Bileşiken_US
dc.subjectTrans-resveratrolen_US
dc.subjectGrape Stemen_US
dc.subjectPhenolic Compounden_US
dc.subjectTrans-resveratrolen_US
dc.subjectCatechinen_US
dc.subjectEpicatechinen_US
dc.subjectKateşinen_US
dc.subjectEpikateşinen_US
dc.titleÜzüm (Vitis vinifera L.) Çeşitlerine Ait 49 Adet Salkım İskeletinin Toplam Fenolik Bileşik ve Trans-Resveratrol Düzeylerien_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.ispartofHarran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisien_US
dc.departmentMeslek Yüksekokulları, Meslek Yüksekokulu, Park ve Bahçe Bitkileri Bölümüen_US
dc.authorid0000-0001-5398-1146en_US
dc.identifier.volume24en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage222en_US
dc.identifier.endpage228en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası - Editör Denetimli Dergien_US
dc.relation.indexULAKBİM - TR-Dizinen_US
dc.relation.bap11B4347003
dc.contributor.institutionauthorYüksel Küskü, Damla


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess