Advanced Search

Show simple item record

dc.date.accessioned2021-11-12T12:13:52Z
dc.date.available2021-11-12T12:13:52Z
dc.date.issued2016en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11552/2149
dc.description.abstractSon yıllarda İnsansız Hava Aracı (İHA) platformlarına olan talep gün geçtikçe artmakta ve özellikle askeri alanda kullanımı stratejik bir teknoloji haline gelmektedir. İHA'lar üzerinde insan olmadan uçabilme özelliğine sahip, otonom olarak görev yapabilen ya da uzaktan kumanda aracılığıyla kontrol edilebilen hava araçlarıdır. İHA’lar araştırma geliştirme, arama kurtarma, iletişim ve haberleşme, havadan fotoğraf ve video alımı, sınır güvenliği, trafik kontrolü, orman yangınlarını önleme, zehirli kimyasal gazların bulunduğu ortamlarda çalışma, kaçak avlanmayı önleme, doğal kaynakların araştırılması ve çıkarılması, ilaçlama, arkeoloji ve benzeri pek çok alanda kullanılmaktadır. Dört rotorlu döner kanat tipli İHA'lar fırçasız DC motorları, elektronik hız denetleyicileri, çeşitli sensörleri (basınç, gyro, pusula, gps, ultrasonik, vb.), pervaneleri, güç sistemi, kamera ve iletişim sistemleri gibi donanımsal birimleri içermektedir. İHA'nın uçuş denetim parametrelerinin iyi bir şekilde ayarlanamaması uçuş sırasında istenmeyen kazalara neden olmaktadır. Kullanılan donanımsal birimlerin ücretlerinin yüksek olması ve elde edilmesinin uzun sürmesi sebebiyle bu tip hava araçlarında denetleyicinin parametre ayarlarının doğru yapılması büyük önem arz etmektedir. Bu çalışma kapsamında, çok rotorlu döner kanat insansız hava araçları için kontrol algoritmalarının ve uçuş denetim parametrelerinin test edilebileceği bir düzenek tasarımı sunulmaktadır. Bu test düzeneği sayesinde çok rotorlu İHA'lar için üç eksen kontrollü uçuş düzenekleri hazırlanıp, uçuş denetim parametrelerinin ayarlarının yapılması hedeflenmektedir. Oluşturulacak düzenekler ile İHA sisteminin x, y ve z eksenlerindeki denetimi ve otonom uçuş senaryoları gerçekleştirilebilecektir.en_US
dc.description.abstractIn recent years, UAV (Unmanned Aerial Vehicle) are increasing to use day by day, particularly in the military field use is becoming a strategic technology. UAVs is had the ability on the fly without human and both can function as autonomous aircraft that can be controlled via remote control. UAVs are used in many fields like as research and development, search and rescue, communications and networking, photos and videos intake air, border security, traffic control, prevention of forest fires, working in the presence of the toxic chemical gas, poaching prevention, investigation and extraction of natural resources, spraying, archeology and etc. The four-rotor rotary wing-type UAVs can include brushless DC motor, electronic speed controller, various sensors (pressure, gyro, compass, GPS, ultrasonic, etc.), propeller, power system, hardware units such as cameras and communication systems. If UAV flight control parameters isn’t adequately set up, it can be cause unwanted accidents. Making the correct parameter settings for the controller, last long in this type of aircraft to be achieved and the high cost of the hardware units used are of great importance. In this study, four-rotor rotary wing unmanned aerial vehicles can be tested for control algorithms and flight control parameters are offered a mechanism design. Due to this test system, four-rotor UAV is prepared for three-axis flight control and is planned to do flight controls. UAV system devices to be created with the x, y and z axis and autonomic control in flight scenario will be realized.en_US
dc.description.sponsorshipBilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi - 2014-02.Bil.03-01. Coordination of Scientific Research Projects (BAP) of the Bilecik Seyh Edebali University - 2014-02.Bil.03-01.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğüen_US
dc.relation.ispartofseries;2014-02.BİL.03-01.
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccessen_US
dc.subjectİHAen_US
dc.subjectUAVen_US
dc.subjectTest Düzeneğien_US
dc.subjectÇok Rotorlu Döner Kanaten_US
dc.subjectTest Mechanismen_US
dc.subjectMulti-rotor Rotary Wingen_US
dc.titleİnsansız Hava Aracı Test Düzeneğinin Tasarımı ve Gerçekleştirilmesien_US
dc.title.alternativeDevelopment and Design of Test Mechanism for Unmanned Air Vehicleen_US
dc.typereporten_US
dc.departmentFakülteler, Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümüen_US
dc.departmentMeslek Yüksekokulları, Meslek Yüksekokulu, Makine ve Metal Teknolojileri Bölümüen_US
dc.authorid0000-0002-5364-6265en_US
dc.authorid0000-0003-0569-098Xen_US
dc.authorid0000-0002-3543-1201en_US
dc.authorid0000-0002-8257-0829en_US
dc.authorid0000-0003-1840-8613en_US
dc.authorid0000-0002-9448-0679en_US
dc.relation.publicationcategoryRaporen_US
dc.relation.bapinfo:eu-repo/grantAgreement/BAP/BŞEÜ/2014-02.Bil.03-01.
dc.contributor.institutionauthorYüzgeç, Uğur
dc.contributor.institutionauthorKesler, Metin
dc.contributor.institutionauthorKarakuzu, Cihan
dc.contributor.institutionauthorTürkyılmaz, Telat
dc.contributor.institutionauthorGün, Ali Rıza
dc.contributor.institutionauthorUçar, Gökhan
dc.contributor.institutionauthorÜçgün, Hakan
dc.contributor.institutionauthorÖkten, İrfan
dc.contributor.projectmanagerYüzgeç, Uğur
dc.contributor.researcherKesler, Metin
dc.contributor.researcherKarakuzu, Cihan
dc.contributor.researcherTürkyılmaz, Telat
dc.contributor.researcherGün, Ali Rıza
dc.contributor.researcherUçar, Gökhan
dc.contributor.researcherÜçgün, Hakan
dc.contributor.researcherÖkten, İrfan


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record