Advanced Search

Show simple item record

dc.date.accessioned2021-12-08T13:28:02Z
dc.date.available2021-12-08T13:28:02Z
dc.date.issued2020en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11552/2224
dc.description.abstractMicromonosporaceae familyasının bir üyesi olan Micromonospora cinsi, sekonder metabolitlerin önemli bir kaynağı olarak kabul edilir. Cins, günümüzde tanımlanmış 84 türden ve 7 alttürden oluşmaktadır. Micromonospora cins üyeleri, aerobik ve gram pozitif bakterilerdir ve yüksek G+C içeriğine sahiptirler. Bu cinsin üyeleri hava miselyumunun yokluğu ve fragment içermeyen substrat miselyumuna doğrudan bağlı hareketsiz sporları ile karakterizedir. Micromonospora cinsine ait suşlar toprak, su, kumtaşı ve kök nodülleri gibi farklı ortamlarda yaygın olarak dağılır. Micromonospora cins üyelerinin bitki kök nodüllerinde sıkça rastlandığı ve azot fikse etme yeteneklerine sahip olduğu farklı çalışmalarda belirlenmiştir. Azot fiksasyonunu gerçekleştirebilen bakteriler, bitki gelişimi gibi birçok biyolojik süreçte fayda sağlayan mikroorganizma grubudur. Bu nedenle projede azot tutma kapasitesine sahip olan Micromonospora izolatları seçilmiş ve bu izolatların farklı bitki gelişim enzimlerine sahip olup olmadıkları belirlenmiştir. Bu kapsamda hidrolitik enzim testlerinden selülaz, kazeinaz, indol asetik asit, siderefor ve fosfat çözünürlüğü testleri yapılmıştır. Pozitif sonuç veren izolatlar ile morfolojik olarak farklı olan izolatların tanımlamaları 16S rRNA gen bölgesi kullanılarak yapılmıştır. İzolatların 16S rRNA gen bölgesinin nükleotit dizilimi, 4 oligonükleotit primeri ile Macrogen Inc.(Hollanda) firmasından hizmet alımı yapılarak gerçekleştirilmiştir. 16S gen bölgesi dizi analizleri MEGA7 yazılımı kullanılarak oluşturulmuş ve filogenetik ağaçlar, neighbour -joining algoritması ile MEGA7 programında hazırlanmıştır. Muhtemel yeni tür olduğu belirlenen suşların verileri Genbank'a (NCBI=National Center for Biotechnology Information, US) deposit işlemleri devam etmektedir. Mikroorganizmalar ile gerçekleştirilen test sonuçları ve 16S rRNA analiz sonuçları birarada değerlendirilmiş ve üstün özellikler gösteren KSC08 izolatı bitki denemelerinde kullanılmak üzere seçilmiştir. Bitki denemeleri laboratuvar koşullarında biber (Capsicum annuum) bitkisi ile gerçekleştirilmiştir. Bu çalışma ile Micromonospora izolatlarının bitki gelişimini sağlayarak farklı tarımsal öneme sahip bitkilerde verimi arttırarak bu alanda kullanım olanaklarının olup olmadığının belirlenmesi hedeflenmiştir.en_US
dc.description.sponsorshipBilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi - 2018-02.BŞEÜ.25-02 Coordination of Scientific Research Projects (BAP) of the Bilecik Seyh Edebali University - 2018-02.BŞEÜ.25-02en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğüen_US
dc.relation.ispartofseries;2018-02.BŞEÜ.25-02
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccessen_US
dc.subjectMicromonosporaen_US
dc.subjectBiber (Capsicum annuum)en_US
dc.subjectBitki Büyüme Teşviken_US
dc.titleMicromonospora İzolatları Kullanılarak Biber (Capsicum annuum) Bitkisinde Bitki Büyümesinin Artırma Olanaklarının Araştırılmasıen_US
dc.typereporten_US
dc.departmentFakülteler, Fen Edebiyat Fakültesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümüen_US
dc.departmentFakülteler, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümüen_US
dc.departmentFakülteler, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümüen_US
dc.authorid0000-0002-8557-5166en_US
dc.authorid0000-0002-6915-9699en_US
dc.authorid0000-0001-6608-0398en_US
dc.relation.publicationcategoryRaporen_US
dc.relation.bapinfo:eu-repo/grantAgreement/BAP/BŞEÜ/2018-02.BŞEÜ.25-02
dc.contributor.institutionauthorÖzdemir Koçak, Fadime
dc.contributor.institutionauthorÜnal, Dilek
dc.contributor.institutionauthorDeğirmenci, Levent
dc.contributor.institutionauthorKumaş, Ayten
dc.contributor.institutionauthorErtekin, Saadet Gizem
dc.contributor.projectmanagerÖzdemir Koçak, Fadime
dc.contributor.researcherÜnal, Dilek
dc.contributor.researcherDeğirmenci, Levent
dc.contributor.researcherKumaş, Ayten
dc.contributor.researcherErtekin, Saadet Gizem


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record