Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorÖzer, İlker
dc.contributor.authorKavuştu, Onur
dc.contributor.authorÖzan, Kadir
dc.contributor.authorGül, Ülküye Dudu
dc.contributor.authorAçıkgöz, Çağlayan
dc.date.accessioned2021-12-13T08:30:07Z
dc.date.available2021-12-13T08:30:07Z
dc.date.issued2014en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11552/2240
dc.description.abstractTekstil endüstrisi Türkiye'nin en önemli endüstrilerinden bir tanesidir. Çok çeşitli kimyasal ve karmaşık yapıya sahip tekstil boyalarını içeren tekstil endüstrisi çıkış suları çevreye oldukça zarar vermektedir. Ucuz maliyetli atık su arıtım metotları geliştirilmelidir. Biyolojik arıtım metotları düşük yatırım ve işletim maliyetleri kadar gerçekten basit ve çevre dostu artım prosesi olduğu için dikkat çekmektedir. Son zamanlarda yüksek oranda kirlilik giderimi ve mükemmel çıkış suyu kalitesinden dolayı, Membran Biyoreaktör(MBR) sistemleri atık su arıtımında önem kazandı. Bu çalışmada kullanılan sentetik tekstil atık suyu; Everzol orange reaktif tekstil boyası ve tekstil endüstrisi atık sularında bulunan diğer kimyasal maddelerin ilave edilmesiyle oluşturulmuştur. Hazırlanan sentetik atık suyun arıtım çalışmaları Aspergillus versicolor ve filamentli bir fungus olan Rhizopus arrhizuss karışık kültürleri aşılandığı lab/pilot ölçekte membran biyoreaktör (MBR) sisteminde steril olmayan ortamda gerçekleştirilmiştir. Altı günlük arıtım periyodunda, atıksu tankı (besleme), havalandırma tankı ve çıkış(deşarj) suyunda boya konsantrasyonu, KOI (kimyasal oksijen ihtiyacı), ÇO (çözünmüş oksijen), pH ve sıcaklık değerleri belirlenmiştir. Yapılan arıtım çalışmasında % 54 renk giderim ve % 73,26 KOİ giderimi verimi sağlanmıştır. MBR sisteminde karışık mantar kültürleri tarafından tekstil boyalarının etkin bir şekilde giderildiği sonucuna varılmıştır.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherISITESen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/*
dc.subjectAtıksu Arıtımıen_US
dc.subjectRenksizleştirmeen_US
dc.subjectBiobozunurluken_US
dc.subjectMembran Bioreaktören_US
dc.subjectTekstil Atıksuyuen_US
dc.titleAtıksu Arıtımında Mikroorganizma Kullanımında Yeni Bir Yaklaşım Tekstil Boyalarının Membran Biyoreaktörde Funguslarla Arıtımıen_US
dc.typeconferenceObjecten_US
dc.relation.ispartof2. Uluslararası Mühendislik ve Bilim Alanında Yenilikçi Teknolojiler Sempozyumuen_US
dc.departmentFakülteler, Mühendislik Fakültesi, Kimya ve Süreç Mühendisliği Bölümüen_US
dc.authorid0000-0002-2647-1981en_US
dc.authorid0000-0001-6443-1633en_US
dc.authorid0000-0003-1854-5730en_US
dc.relation.publicationcategoryKonferans Öğesi - Uluslararası - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.institutionauthorÖzan, Kadir
dc.contributor.institutionauthorGül, Ülküye Dudu
dc.contributor.institutionauthorAçıkgöz, Çağlayan


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess