Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorÖzer, İlker
dc.contributor.authorŞişman, Halil İbrahim
dc.contributor.authorÖzan, Kadir
dc.contributor.authorGül, Ülküye Dudu
dc.contributor.authorAçıkgöz, Çağlayan
dc.date.accessioned2022-02-10T13:05:01Z
dc.date.available2022-02-10T13:05:01Z
dc.date.issued2014en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11552/2350
dc.description.abstractTekstil endüstrisi atık suları için önerilen fiziksel ve kimyasal yöntemlerin yüksek maliyet gerektirmeleri ve her boya için kullanılamıyor olmaları, uygulanmalarının sınırlı olmasına neden olmuştur. Son zamanlarda yapılan çalışmalar birçok boya türünü atık sudan giderebilme yeteneğine sahip yaygın mikroorganizma türlerinin mevcudiyetini vurgulamış ve biyoteknolojik metotları ön plana çıkarmıştır. ı-3 Bu çalışmada kullanılan simule tekstil atık suyu; Reaktif Blue 5 reaktif tekstil boyası ve tekstil endüstrisi atık sularında bulunan diğer kimyasal maddelerin ilave edilmesiyle oluşturulmuştur. Hazırlanan simule atık suyun arıtım çalışmaları bir mantar türü olan Trametes versicolor kültürünün aşılandığı lab/pilot ölçekte membran biyoreaktör (MBR) sisteminde steril olmayan ortamda gerçekleştirilmiştir. Yapılan arıtım çalışmasında atıksu tankı (besleme), havalandırma tankı ve çıkış(deşarj) suyunda boya konsantrasyonu, ÇO (çözürırnüş oksijen), pH ve sıcaklık değerleri belirlenmiştir. Deneysel çalışma boyunca sıcaklık 23-27 °c, pH 4,5-5,5 değerleri, Ç.O 6- 9 mg/L arasında tutulmuştur. Yapılan arıtım çalışmasında hidrolik bekleme süresi iki gün olarak belirlenmiştir. l .Arıtım periyodunda: giriş besleme atık su boya derişimi 100mg/L seviyesinden 2mg/L seviyesine düşerek %98 renk giderimi sağlanırken, ikinci periyotta 200 mg/L seviyesinden 25 mg/L seviyesine düşerek %87,5 renk giderimi verimi sağlanmıştır.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectTekstil Atıksuyuen_US
dc.subjectMembran Bioreactoren_US
dc.subjectMBRen_US
dc.subjectRenk Giderimien_US
dc.subjectTrametes Versicoloren_US
dc.titleSimüle Tekstil Atıksuyunun Lab/Pilot Ölçekteki Membran Biyoreaktörde Arıtımında Beyaz Çürükçül Mantar Kullanımı:Trametes vercicoloren_US
dc.typeconferenceObjecten_US
dc.relation.ispartof5. Ulusal Kimya Öğrenci Kongresien_US
dc.departmentFakülteler, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümüen_US
dc.departmentMeslek Yüksekokulları, Pazaryeri Meslek Yüksekokulu, Tekstil, Giyim, Ayakkabı ve Deri Bölümüen_US
dc.departmentMeslek Yüksekokulları, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümüen_US
dc.authorid0000-0003-2195-6231en_US
dc.authorid0000-0001-6443-1633en_US
dc.authorid0000-0002-2647-1981en_US
dc.identifier.startpage47en_US
dc.relation.publicationcategoryKonferans Öğesi - Ulusal - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.institutionauthorÖzan, Kadir
dc.contributor.institutionauthorGül, Ülküye Dudu
dc.contributor.institutionauthorAçıkgöz, Çağlayan


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record