Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorKorkut, Nimetullah
dc.contributor.authorKoyun, Mustafa
dc.contributor.authorMart, Abdullah
dc.date.accessioned2022-05-30T13:17:19Z
dc.date.available2022-05-30T13:17:19Z
dc.date.issued2021en_US
dc.identifier.citationKorkut, N. , Koyun, M. & Mart, A. (2021). The Killer Traps of Waters; Parachute Fishing Net Bingöl Example . Türk Doğa ve Fen Dergisi , 10 (1) , 284-289 .en_US
dc.identifier.issn2149-6366
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.46810/tdfd.819492
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11552/2439
dc.descriptionBu çalışma "The study was presented orally at the International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences (EurasianBioChem 2018) 26-27 April 2018,Ankara, Turkey." bildiri olarak sunulmuştur.en_US
dc.description.abstractThis study was carried out to draw attention and create awareness on hunting materials prohibited to use and very dangerous for water ecology which is called Tırıvırı (Turkish name) and defined as a killer tor or Parachute Fishing Net (PFN). It was carried out in a part of Göynük Stream (Bingöl) creek bed at various times during the years 2015-2016-2017. The study had been carried out in about 40 km of the Göynük Stream, separated from the Murat River by three steps towards its upstream. These sections were taken as; Genç county railway bridge-Kervansaray (18 km), Kervansaray-Ilıcalar (11 km), and Ilıcalar-Alatepe (12 km). In these sections, there were found 45 in the first, 52 in the second, 33 in the third interval, and 130 in total old and new looking fishnet residues were determined of the creek bed. Throughout the study, only the Tırıvırı (PFN) trashes outside the stream could be counted, and it can be estimated that the amount that cannot be counted in the water is 3-4 times of those detected. It has been attempted to give the awareness that the hunting material is only a spending day activity whereas the adverse effects continue for years.en_US
dc.description.abstractBu çalışma; tırıvırı, katil tor veya paraşüt ağ olarak tanımlanan, kullanılması yasak ve su ekolojisi için oldukça tehlikeli olan av malzemesi üzerine dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla yapılmıştır. Çalışma, 2015-2016-2017 yıllarının muhtelif zamanlarında Göynük Çayı (Bingöl) dere yatağının bir bölümünde yürütülmüştür. Çalışma Göynük Çayı’nın Murat nehri bağlantısından itibaren membaına doğru üç etaba ayrılan ve yaklaşık 40 km’lik uzunlukta dere yatağında gerçekleştirilmiştir. Bu bölümler; Genç demiryolu köprüsü-Kervansaray (18 km), Kervansaray-Ilıcalar (11 km), Ilıcalar- Alatepe (12 km) olarak ele alınmıştır. Bu bölümlerden dere yatağının birinci aralığında 45, ikinci aralığında 52, üçüncü aralığında 33, toplamda 130 adet eski ve yeni görünümlü tırıvırı kalıntısı tespit edilmiştir. Çalışma boyunca sadece suyun dışındaki dere yatağında rastlanan ağ kalıntıları sayılabilmiş, su içinde kalıpta sayılamayan miktarın ise tespit edilenlerin 3-4 katı olabileceği tahmin edilmektedir. Çalışma süresinde avlaklarda rastlanan tırıvırı avcılarına bu av malzemesinin sadece günü kurtaran bir etkinlik olduğu, ancak olumsuz etkilerinin uzun yıllar devam ettiği bilinci verilmeye çalışılmıştır.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherBingöl Üniversitesien_US
dc.identifier.doi10.46810/tdfd.819492en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectTırıvırıen_US
dc.subjectParachute fishing neten_US
dc.subjectGöynük Streamen_US
dc.subjectMurat Riveren_US
dc.subjectBingölen_US
dc.subjectParaşüt ağen_US
dc.subjectGöynük Çayıen_US
dc.subjectMurat Nehrien_US
dc.titleThe Killer Traps of Waters; Parachute Fishing Net Bingöl Exampleen_US
dc.title.alternativeSuların Katil Tuzakları; Tırıvırı Bingöl Örneğien_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.ispartofTurkish Journal of Nature and Scienceen_US
dc.departmentFakülteler, Fen Edebiyat Fakültesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümüen_US
dc.authorid0000-0002-8117-5966en_US
dc.authorid0000-0002-9047-0430en_US
dc.identifier.volume10en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage284en_US
dc.identifier.endpage289en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.relation.indexULAKBİM - TR-Dizinen_US
dc.contributor.institutionauthorKoyun, Mustafa


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record