Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorSağlam, Hayri
dc.contributor.authorÇalkan Sağlam, Özlem
dc.date.accessioned2022-09-22T12:55:47Z
dc.date.available2022-09-22T12:55:47Z
dc.date.issued2018en_US
dc.identifier.citationSağlam, H., & Sağlam, Ö. Ç. (2018). Türkiye Bağcılığına Tarihsel Bir Bakış; Asma Genetik Kaynaklarının Önemi. Selcuk Journal of Agriculture and Food Sciences, 32(3), 601-606.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11552/2575
dc.descriptionBu yayın "Türkiye 9. Bağcılık ve Teknolojileri Sempozyumu"nda bildiri olarak sunulmuştır.en_US
dc.description.abstractÜlkemiz, birçok diğer meyve türünde olduğu gibi, asmanın da ana vatanı içerisinde yer almaktadır. Bu durum ülkemizin hemen her bölgesinde asmada geniş bir çeşit varyasyonu oluşturmuştur. Ülkemizin diğer bölgelerinde olduğu gibi Bilecik’te de yetiştiriciliği yapılan çok sayıda yöresel üzüm çeşidi bulunduğu bilinmektedir. Bu çeşitlerden bir kısmı daha önce yapılan çalışmalar ile Milli Koleksiyon Bağı’na kazandırılmış olmasına rağmen tamamının koruma altına aldığı söylenemez. Bu çalışma ile Bilecik illinde yöresel olarak yetiştirilen ve genetik kaynak olarak değer taşıdığına inandığımız üzüm çeşitlerinin belirlenerek genetik kaynakları içeren Milli Koleksiyon Bağı’na kazandırılması amaçlanmıştır. Çalışma sonucunda Bilecik ve ilçelerine bağlı köylerde yapılan tarama çalışmalarında genetik kaynak özelliği taşıyan 19 yeni yöresel üzüm çeşidi belirlenerek bunlardan aşı kalemleri alınmış fidanları üretilerek Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü bünyesinde bulunan genetik kaynaklar parseline dikilmiştir.en_US
dc.description.abstractOur country, as in many other fruit species, is one of the major genetic resource center for grape. Therefore, there is a wide variety variations. As in different ecological region of our country, there are large numbers of grape variety that grown in Bilecik province, Turkey. Although some of these varieties have been given the "National Collection" with previous studies, it cannot be said that the whole is under protection. In this study, it is aimed to determine the grape varieties grown locally in Bilecik that believed to be valuable as genetic resources and gain them to the National Collection which includes genetic resources. As a result of the study, 19 new regional grape varieties with genetic resource characteristics were identified in the surveys conducted in Bilecik and its villages. Genetic resources were planted to National Grape Biodiversity Vineyard in the Manisa Viticulture Research Institute.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherYalova Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectÜzümen_US
dc.subjectBileciken_US
dc.subjectGenetik Kaynaken_US
dc.subjectYöresel Çeşiten_US
dc.subjectGrapeen_US
dc.subjectBiodiversityen_US
dc.subjectLocal Varietyen_US
dc.titleBİLECİK İLİ ASMA GENETİK KAYNAKLARININ BELİRLENMESİen_US
dc.title.alternativeDETERMINATION OF THE GRAPE BIODIVERSITY OF BİLECİK, TURKEYen_US
dc.typeconferenceObjecten_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.ispartofBahçe: Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisien_US
dc.departmentFakülteler, Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümüen_US
dc.authorid0000-0002-7448-9502en_US
dc.authorid0000-0003-2365-0842en_US
dc.identifier.volume47en_US
dc.identifier.issueÖzel Sayı 1en_US
dc.identifier.startpage279en_US
dc.identifier.endpage285en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal - Editör Denetimli Dergien_US
dc.relation.indexULAKBİM - TR-Dizinen_US
dc.contributor.institutionauthorSağlam, Hayri
dc.contributor.institutionauthorÇalkan Sağlam, Özlem


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record