Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorOkuyucu, Osman Zeki
dc.contributor.authorCanbirdi, Mevlüt
dc.date.accessioned2022-12-06T14:01:05Z
dc.date.available2022-12-06T14:01:05Z
dc.date.issued2022en_US
dc.date.submitted2022-08-01
dc.identifier.citationCanbirdi, Mevlüt. (2022). Üç boyutlu Öklid uzayında çatılandırılmış slant helisler üzerine. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Bilecik.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11552/2750
dc.description.abstractBu çalışma dört bölümden meydana gelmektedir. Birinci bölüm giriş kısmına ayrılmıştır. İkinci bölüm eğriler ile ilgili temel kavramlara ayrılmıştır. Bu bölümde eğrilerin küresel göstergelerine ve helisel eğrilere yer verilmiştir. Üçüncü bölümde çatılandırılmış eğriler ile çatılandırılmış helisler hakkında bilgilere yer verilmiştir. Dördüncü bölümde ise çatılandırılmış slant helisler tanımlanmış ve çatılandırılmış slant helislerin küresel göstergelerinden bahsedilmiştir. Ayrıca çatılandırılmış slant helisler ile küresel göstergeleri arasındaki ilişkiler verilmiştir. En son kısımda ise çatılandırılmış eğriye bir örnek verilerek bu eğrinin çatılandırılmış slant helis olduğu gösterilmiş ve küresel göstergeleri şekillendirilmiştir.en_US
dc.description.abstractThis study consists of four parts. The first part is devoted to the introduction. The second section is devoted to the basic concepts of curves. In this section, spherical indicatrices of curves and helical curves are given. In the third section, information about framed curves and framed helices is given. In the fourth chapter, framed slant helices are defined and the spherical indicatrices of framed slant helices are emphasized. In addition, the relations between the framed slant helices and their spherical indicatrices are given. In the last part, a framed curve is given and it is shown that this curve is a framed slant helix and its spherical indicatrices are shaped.en_US
dc.description.sponsorshipTürkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) - 2210-A. The Scientific and Technological Research Council of Turkey (TUBITAK) - 2210-A.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSlant Helisen_US
dc.subjectÇatılandırılmış Eğrien_US
dc.subjectÇatılandırılmış Slant Helisen_US
dc.subjectÇatılandırılmış Slant Helislerin Küresel Göstergelerien_US
dc.subjectSlant Helixen_US
dc.subjectFramed Curveen_US
dc.subjectFramed Slant Helixen_US
dc.subjectSpherial Indicatrices Of Framed Slant Helicesen_US
dc.titleÜç boyutlu Öklid uzayında çatılandırılmış slant helisler üzerineen_US
dc.title.alternativeOn framed slant helices in three dimensional Euclidean spaceen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentEnstitüler, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Matematik Ana Bilim Dalıen_US
dc.authorid0000-0002-5144-6155en_US
dc.relation.tubitakinfo:eu-repo/grantAgreement/TUBITAK/2210-A
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.institutionauthorCanbirdi, Mevlüt
dc.identifier.yoktezid750240en_US
dc.identifier.bseutezid10483661en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record