Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorBilgin, Taner
dc.contributor.authorKayabaşı, Mücahit
dc.date.accessioned2022-12-15T11:27:27Z
dc.date.available2022-12-15T11:27:27Z
dc.date.issued2022en_US
dc.date.submitted2022-08-09
dc.identifier.citationKayabaşı, Mücahit. (2022). Çolak İbrahim Bey. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Bilecik.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11552/2778
dc.description.abstractHalil İbrahim Çolak, 1881 yılında Bursa veya Bozüyük'te dünyaya geldi. 1901 yılında Harp Okulundan mezun olup aynı yıl Teğmen olarak askerlik mesleğine başladı. 1907 yılında yüzbaşı rütbesine atandı. II. Meşrutiyetin hazırlık döneminde Manastırda görevliydi. İttihat ve Terakki Cemiyetine üye olmakla birlikte cemiyetin Fedâi-i Zâbitan grubunun da üyesiydi. Manastır'da bulunduğu süre içinde Polis Müfettişi Hüseyin Sami Bey'e yönelik gerçekleştirdiği suikastla Meşrutiyet ilanına giden sürece önemli bir katkıda bulundu. I. Dünya Harbi (1914-1918) sırasında gösterdiği başarılar sayesinde binbaşı rütbesine yükseldi. Ancak 1917 yılında kendi isteği sonucunda askerlik mesleğinden emekliye ayrıldı. Mütareke yıllarında İstanbul'da barınamayan İbrahim Bey, Anadolu'ya geçerek Milli Mücadeleye katıldı. 1920 yılı içerisinde II. Kuva-yı Seyyare ile Milli Mücadeleye karşı çıkan isyanları bastırmaya çalıştı. Yunanlıların ilerleyişi, İbrahim Bey'in komutasındaki II. Kuva-yı Seyyare birliğinin III. Süvari Tümenine dönüşmesine ve bunun neticesinde düzenli ordu kapsamına alınmasına sebep oldu. III. Süvari Tümeni ile II. İnönü, Kütahya-Eskişehir, Sakarya ve Büyük Taarruz muharebelerine katılarak büyük yararlılıklar gösterdi. Çolak İbrahim Bey, Milli Mücadelenin zaferle sonuçlanmasından sonra Bilecik mebusu olarak dört dönem Meclis'te görev aldı. Bu süreçte Bozüyük Kereste Fabrikasını kurdu. Ömrünün sonuna kadar ticaretle uğraşan İbrahim Bey, 1944 yılında vefat etti. Bu çalışmada, dönemin olayları ışığında Çolak İbrahim Bey'in biyografisi ortaya koyulmuştur. Ayrıca İbrahim Bey'in tüm hayatı, ulaşılan kaynaklar dâhilinde incelenerek yakın tarihimizdeki yeri ortaya konmuştur.en_US
dc.description.abstractHalil İbrahim Çolak was born in Bursa or Bozüyük in 1881. He graduated from the Military Academy in 1901 and started his military service as a lieutenant in the same year. He was appointed to the rank of captain in 1907. During the preparations for the II. Constitutional Monarchy, he was in charge of the Monastery. Along with being a member of the Committee of Union and Progress, he was also a member of the Fedâi-i Zâbitan group of the society. During his stay in the Monastery, he made an important contribution to the process leading to the proclamation of the Constitutional Monarchy with the assassination of Police Inspector Hüseyin Sami Bey. He was promoted to the rank of major thanks to his achievements during World War I (1914-1918). However, he retired from the military profession in 1917 as a result of his own will. İbrahim Bey, who could not stay in Istanbul during the armistice years, went to Anatolia and joined the National Struggle. In 1920, he tried to suppress the rebellions against the National Struggle with II. Kuva-yı Seyyare. With the advance of the Greeks, Kuva-yı Seyyare that belonging to İbrahim Bey, turn into the Cavalry Division and than included in the regular army. İbrahim Bey with his III. Cavalry Division, showed great usefulness by taking part in the battles of II. İnönü, Kütahya-Eskişehir, Sakarya and the Great Offensive. After the victory of the National Struggle, Çolak İbrahim Bey continued his service in the Parliament for four terms as Bilecik deputy. In this process, he established Bozüyük Lumber Factory. İbrahim Bey, who was occupied in trade until the end of his life, was dead in 1944. In this study, the biography of Çolak İbrahim Bey was revealed in the light of the events of the period. In addition, the whole life of İbrahim Bey has been examined within the sources reached, and his place in our recent history has been revealed.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectÇolak İbrahim Beyen_US
dc.subjectMilli Mücadeleen_US
dc.subject3. Süvari Tümenien_US
dc.subjectBozüyük Kereste Fabrikasıen_US
dc.subjectNational Struggleen_US
dc.subjectBozüyük Lumber Factoryen_US
dc.subject2. Kuva-yı Seyyareen_US
dc.subject3. Cavalry Divisionen_US
dc.titleÇolak İbrahim Beyen_US
dc.title.alternativeÇolak İbrahim Beyen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentEnstitüler, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Tarih Ana Bilim Dalıen_US
dc.authorid0000-0002-1038-9641en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.institutionauthorKayabaşı, Mücahit
dc.identifier.yoktezid756759en_US
dc.identifier.bseutezid10466928en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record