Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorSemiz Bora, Buket
dc.contributor.advisorSemiz, Tarık
dc.contributor.authorGüneş, Kamil
dc.date.accessioned2022-12-23T08:01:41Z
dc.date.available2022-12-23T08:01:41Z
dc.date.issued2022en_US
dc.date.submitted2022-08-05
dc.identifier.citationGüneş, Kamil. (2022). Sağlık kurumlarında algılanan hizmet kalitesi ve hasta memnuniyetinin ölçümü: Bilecik ili örneği. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Bilecik.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11552/2831
dc.description.abstractGünümüzde salgın hastalıkların çoğalması ve insanların sağlıklarına verdikleri değerin yükselmesi ile birlikte sağlık hizmeti sunan kurumlara başvuru sayılarını da arttırmıştır. Sağlık kurumlarına müracaat rakamlarının yükselmesi ile birlikte hasta ve hasta yakınlarının beklentileri de yükselmiştir. Bu beklentilere cevap verebilmek adına sağlık kuruluşları gerek nitelik gerek ise nicelik açısından kendilerini geliştirmeleri zorunlu olmuştur. Bu araştırma, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi sağlık hizmetlerinden yararlanan kişilerin algıladıkları hizmet kalitesi ve bu algılamanın memnuniyete hangi derecede etki ettiğini tespit etmektir. Veri toplama aracı olarak tercih edilecek ölçek titiz bir inceleme sonucu tespit edilmiştir. Literatüre bakıldığında hizmet kalitesi ölçümünde en fazla tercih edilen ölçeklerin SERVQUAL ve SERVPERF ölçeklerinin olduğu görülmüştür. Cronin ve Taylor tarafından 1992 yılında literatürümüze katılan SERVPERF ölçeğinin çalışmamız için daha uygun olduğuna karar verilmiştir.en_US
dc.description.abstractToday, with the proliferation of epidemics and theincrease in the value that people place on their health, the number of applications to institutions providing health services has also increased. With the increase in the number of applications to health institutions, the expectations of patients and their relatives have also increased. In order to respond to these expectations, healt hinstitutions have had to improve themselves in terms of both quality and quantity. This research is to determine the perceived service quality of people who benefit from Bilecik Training and Research Hospital health services and to what extent this perception affects satisfaction. The scale to be preferred as a data collection tool was determined as a result of a meticulous examination. When the literature is examined, it has been seen that the most preferred scales in the measurement of service quality are SERVQUAL and SERVPERF scales. It was decided by Cronin and Taylor that the SERVPERF scale, which was included in our literature in 1992, was more suitable for our study.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectHasta Memnuniyetien_US
dc.subjectBileciken_US
dc.subjectHizmeten_US
dc.subjectHizmet Kalitesien_US
dc.subjectSağlık Hizmetleri Sektörüen_US
dc.subjectServperf Ölçeğien_US
dc.subjectServiceen_US
dc.subjectQuality Of The Serviceen_US
dc.subjectPatient Satisfactionen_US
dc.subjectServperf Scaleen_US
dc.subjectHealth Care Sectoren_US
dc.titleSağlık kurumlarında algılanan hizmet kalitesi ve hasta memnuniyetinin ölçümü: Bilecik ili örneğien_US
dc.title.alternativeMeasurement of perceived service quality and patient satisfaction in health organizations: Case of Bilecik provienceen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentEnstitüler, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalıen_US
dc.authorid0000-0001-5403-9291en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.institutionauthorGüneş, Kamil
dc.identifier.yoktezid753755en_US
dc.identifier.bseutezid10387422en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record