Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorBayazıt, Yıldırım
dc.contributor.authorAltun, Haydar Sadık
dc.date.accessioned2023-04-11T12:29:34Z
dc.date.available2023-04-11T12:29:34Z
dc.date.issued2023en_US
dc.date.submitted2023-01-16
dc.identifier.citationAltun, Haydar Salih. (2023). Mevcut rezervuarların pompaj depolamalı hidroelektrik santrale dönüştürülmesi üzerine bir çalışma. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Bilecik.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11552/2923
dc.description.abstractGelişen teknoloji, sanayi, nüfusun artması gibi etkenler enerjiye olan ihtiyacı arttırmıştır. Tükenmek üzere olan, ekolojiye zarar veren, dışa bağımlılığı arttıran ve ekonomik olmayan petrol, doğalgaz, kömür gibi fosil yakıtların yerini yenilenebilir enerji kaynakları almaya başlamıştır. Bu enerji kaynaklarının ihtiyaç halinde kullanılması için depolanması gereklidir. Bu çalışmada depolama için pompaj depolamalı hidroelektrik santralleri sistemi seçilmiş ve bu konuda araştırma yapılmıştır. Isparta ilinin Eğirdir Gölü çevresinde tasarlanan santralin üst rezervuar hacmi 4 senaryo ile hesaplanmış ve bu hesaplamalara göre senaryolar kıyaslanmıştır. 1.430 m kotunda 6.000.000 m3, 4.000.000 m3, 2.000.000 m3 ve 1.000.000 m3 hacminde 4 rezervuar senaryosu hesaplanmıştır. Toplam savak uzunluğu 1.150 m, üst rezervuar kotu 1.430 m, toplam kuyruk suyu tüneli uzunluğu 650 m, 910 m kotunda santral binası, 7 m çapında cebri boru ve 4 adet türbin ile tasarım yapılmıştır. PDHES sisteminin hidrolik ve ekonomik hesapları çalışması sonucunda 1. senaryo için yıllık net kazanç 132.623.513 $, santral kurulu gücü 1.327 MW; 2. senaryo için yıllık net kazanç 89.631.741 $, santral kurulu gücü 897 MW; 3. senaryo için yıllık net kazanç 45.180.783 $, santral kurulu gücü 452 MW; 4. senaryo için yıllık net kazanç 22.633.708 $ ve santral kurulu gücü 226 MW olarak bulunmuştur.en_US
dc.description.abstractFactors such as developing technology, industry, and increasing population have increased the need for energy. Renewable energy sources have begun to replace fossil fuels such as oil, natural gas, and coal, which are about to run out, harm ecology, increase foreign dependency, and are uneconomical. These energy sources must be stored in order to be used in case of need. In this study, pumped storage hydropower plant system was selected for storage, and research was carried out on this subject. The upper reservoir volume of the power plant designed around Eğirdir Lake in Isparta province was calculated with 4 scenarios and the scenarios were compared according to these calculations. At 1.430 m elevation, 4 reservoir scenarios with a volume of 6.000.000 m3, 4.000.000 m3, 2.000.000 m3, and 1.000.000 m3 were calculated. The total weir length is 1.150 m, the upper reservoir elevation is 1.430 m, the total tailwater tunnel length is 650 m, the powerhouse at 910 m elevation, a penstock with a diameter of 7 m and 4 turbines. As a result of the hydraulic and economic calculations of the PHS system, the annual net income for the 1st scenario is $ 132.623.513, the installed power of the plant is 1.327 MW; For scenario 2, annual net income is $89.631.741, with installed power of 897 MW; For scenario 3, annual net income is $45.180.783, with installed power of 452 MW; For the 4th scenario, the annual net income was $22.633.708 and the installed power of the plant was 226 MW.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectRezervuaren_US
dc.subjectPompaj Depolamalı Hidroelektrik Santralleren_US
dc.subjectEnerji Depolamaen_US
dc.subjectEğirdir Gölüen_US
dc.subjectReservoiren_US
dc.subjectPumped Storage Hydroelectric Power Plantsen_US
dc.subjectEnergy Storageen_US
dc.subjectEğirdir Lakeen_US
dc.titleMevcut rezervuarların pompaj depolamalı hidroelektrik santrale dönüştürülmesi üzerine bir çalışmaen_US
dc.title.alternativeA study on conversion of existing reservoırs to pumped storage hydroelectric power planten_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentEnstitüler, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Enerji Sistemleri Mühendisliği Ana Bilim Dalıen_US
dc.authorid0000-0002-4988-5554en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.institutionauthorAltun, Haydar Sadık
dc.identifier.yoktezid784659en_US
dc.identifier.bseutezid10519325en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record