Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorAvşar, Edip
dc.contributor.authorBilgin Kutlugün, Kadriye
dc.date.accessioned2023-07-16T15:42:09Z
dc.date.available2023-07-16T15:42:09Z
dc.date.issued2023en_US
dc.date.submitted2023
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11552/3052
dc.description.abstractOkullar çocukların gelişimine eğitim ve sosyal yönde önem verilmesi yanında öğrencilerin ve öğretmenlerinde bulundukları okul kurumlarında sağlık, güvenlik açısından zarar görmeyecek şekilde okul idaresi tarafından uygun durumu getirmesi gerekmektedir. Bu çerçevede okullardaki riskler değerlendirilerek yüksek riskli durumların iyileştirmesi okullarda işveren konumunda olan okul müdürün sorumluluğunda gösterilmektedir. Bu proje çalışması, Pazaryeri Atatürk Ortaokulu'nun risk analizi ve değerlendirmesi üzerine odaklanmaktadır. Bu okulun risk analizi, çeşitli iç ve dış faktörlerin değerlendirilmesiyle gerçekleştirilerek okulun mevcut durumunun ve olası risklerin belirlenmesini amaçlamaktadır. Projenin ilk aşamasında, Pazaryeri Atatürk Ortaokulu'nun çevresel, fiziksel ve sosyal faktörler gibi iç ve dış etkenler göz önünde bulundurularak kapsamlı bir risk analizi yapılacaktır. Okulun bulunduğu bölgenin iklim koşulları, coğrafi özellikleri, doğal afet riskleri ve diğer çevresel faktörler göz önünde bulundurularak çevresel riskler belirlenecektir. Ayrıca, okul binasının yapısı, güvenlik önlemleri, yangın riski gibi fiziksel faktörler de değerlendirilecektir. Sosyal faktörler arasında ise öğrenci ve personel güvenliği, zorbalık gibi konular ele alınacak ve risk analizi yapılacaktır. Projenin ikinci aşamasında, belirlenen risklerin analizi ve değerlendirmesi gerçekleştirilecektir. Risklerin olasılığı, etkisi ve önemi gibi faktörler değerlendirilerek her risk için bir öncelik sıralaması yapılacaktır. Bu analiz sonucunda, en kritik riskler belirlenecek ve bu risklere yönelik tedbirler ve çözüm önerileri geliştirilecektir. Son aşamada ise, proje ekibi tarafından yapılan risk analizi sonuçları ve önerilen çözümler raporlanacaktır. Rapor, Pazaryeri Atatürk Ortaokulu yönetimine sunularak okulun risk yönetimi sürecine katkıda bulunması amaçlanmaktadır. Bu proje ödevi, Pazaryeri Atatürk Ortaokulu'nun risk analizi sürecini detaylı bir şekilde ele alarak okul yönetimine değerli bilgiler sunmayı hedeflemektedir. Okulun güvenliği ve risk yönetimi konusunda bilinçlendirme sağlamak için bu projenin sonuçları önemli bir kaynak olabilir.en_US
dc.description.abstractSchools should prioritize the development of children in terms of education and social aspects, as well as ensuring a safe and healthy environment for both students and teachers. In this regard, it is the responsibility of the school administration, who acts as the employer, to assess and improve high-risk situations by evaluating the risks in schools. This project assignment focuses on the risk analysis and assessment of Pazaryeri Atatürk Middle School. The aim is to conduct a comprehensive risk analysis of the school by evaluating various internal and external factors to determine its current state and potential risks. In the first phase of the project, a comprehensive risk analysis will be conducted, taking into consideration various internal and external factors such as environmental, physical, and social factors. Environmental risks will be identified by considering the climatic conditions, geographical features, natural disaster risks, and other environmental factors of the region where the school is located. Additionally, physical factors such as the structure of the school building, security measures, fire risks, and social factors including student and staff safety, bullying, etc., will be evaluated and analyzed. In the second phase of the project, the identified risks will be analyzed and assessed. Factors such as the probability, impact, and significance of each risk will be evaluated, and a prioritization of risks will be established. Based on this analysis, the most critical risks will be identified, and measures and solution recommendations will be developed to address these risks. In the final phase, the project team will report the results of the risk analysis and the proposed solutions. The report will be presented to the management of Pazaryeri Atatürk Middle School, aiming to contribute to the school's risk management process. This project assignment aims to provide valuable information to the school administration by thoroughly examining the risk analysis process of Pazaryeri Atatürk Middle School. The outcomes of this project can serve as an important resource for raising awareness and ensuring the safety and risk management of the school.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccessen_US
dc.subjectOkulen_US
dc.subjectSağlık ve Güvenliken_US
dc.subjectÇevresel Faktören_US
dc.subjectRisk Analizien_US
dc.subjectSchoolen_US
dc.subjectHealth and Safetyen_US
dc.subjectEnvironmental Factoren_US
dc.subjectRisk Analysisen_US
dc.titlePazaryeri Atatürk Ortaokulu Risk Analizi Kapsamında Değerlendirilmesien_US
dc.title.alternativeEvaluation of the Marketplace Within the Scope of Atatürk Secondary School Risk Analysisen_US
dc.typeNon-Thesis, Term Projecten_US
dc.departmentEnstitüler, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İş Sağlığı ve Güvenliği (Disiplinlerarası) Ana Bilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryDönem Projesien_US
dc.contributor.institutionauthorBilgin Kutlugün, Kadriye


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record