Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorGörgün, Burak
dc.contributor.authorÇolak, Halit
dc.date.accessioned2023-07-16T16:08:40Z
dc.date.available2023-07-16T16:08:40Z
dc.date.issued2023en_US
dc.date.submitted2023
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11552/3056
dc.description.abstractBu proje ödevi, bir ortaokulun fiziki risk analizi ve değerlendirmesi üzerine odaklanmaktadır. Çalışmanın amacı, iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak ve okul ortamında olası riskleri belirleyerek önlemler almak için matris yöntemini kullanmaktır. Projenin ilk adımında, okulun fiziki özellikleri ve mevcut risk durumu tespit edilmiştir. Yapısal özellikler, ekipmanlar, çalışma alanları ve diğer potansiyel risk kaynakları göz önünde bulundurulmuştur. Ardından, matris yöntemi kullanılarak risk değerlendirmesi gerçekleştirilmiştir. Risk değerlendirmesi sonucunda, okulda çeşitli risklerin bulunduğu belirlenmiştir. Düşme, darbe, kesilme, yanma, zehirlenme ve elektrik çarpması gibi potansiyel tehlikeler öncelikli olarak tespit edilmiştir. Bu riskler, olasılık ve şiddet parametreleri kullanılarak belirlenen risk seviyelerine göre sınıflandırılmıştır. Sonuçlar, yüksek riskli alanların belirlenmesine ve önceliklendirilmesine yardımcı olmaktadır. Öncelikli risklerin tespiti, ilgili önlemlerin alınmasını ve risklerin azaltılmasını sağlamaktadır. Bu süreç, okulun iş sağlığı ve güvenliği performansını iyileştirmek için rehberlik edecektir. Bu proje ödevi, bir ortaokulun iş sağlığı ve güvenliği açısından karşılaşabileceği riskleri belirlemek ve gerekli önlemleri almak için bir yol haritası sunmaktadır. Çalışmanın sonuçları, okul yönetimi ve ilgili paydaşlar tarafından dikkate alınarak uygun önlemlerin alınmasına katkı sağlayacaktır.en_US
dc.description.abstractThis project assignment focuses on the physical risk analysis and assessment of a secondary school. The aim of the study is to use the matrix meth od to ensure the effective implementation of occupational health and safety measures and to take precautions by identifying possible risks in the school environment. In the first step of the project, the physical characteristics of the school and the current risk situation were determined. Sturctural features, equipment, work areas and other potential sources of risk have been considered. Then, risk assessment was carried out using the matrix method. As a result of the risk assessment, it was determined that there are various risks in the school. Potential hazards such as falling, impact, cutting, burning, poisoning and electric shock have been primarily identified. These risks are classified according to risk levels determined using probability and severity parameters. The results help identify and prioritize high-risk areas. It ensures the identification of priority risks, taking the relevant measures and reducing the risks. This process will guide the school to improve its occupational health and safety performance. This project assignment provides a roadmap to identify the risks that a secondary school may face in terms of occupational health and safety and to take the necessary precautions. The results of the study will contribute to the taking of appropriate measures by the school administration and relevant stakeholders.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccessen_US
dc.subjectİş Sağlığı ve Güvenliğien_US
dc.subjectRisk Analizien_US
dc.subjectKaza ve Yaralanmalaren_US
dc.subjectOccupational Health and Safetyen_US
dc.subjectRisk Analysisen_US
dc.subjectAccidents and Injuriesen_US
dc.titleBilecik' te Bir Ortaokulun İş Sağlığı ve Güvenliği Bakımından Değerlendirilmesi ve Risk Analizinin Yapılmasıen_US
dc.title.alternativeAssessment and Risk Analysis of a School in Bilecik in Terms of Occupational Health and Safetyen_US
dc.typeNon-Thesis, Term Projecten_US
dc.departmentEnstitüler, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İş Sağlığı ve Güvenliği (Disiplinlerarası) Ana Bilim Dalıen_US
dc.authorid0009-0007-0353-607Xen_US
dc.relation.publicationcategoryDönem Projesien_US
dc.contributor.institutionauthorÇolak, Halit


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record