Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorÇerçevik, Ali Erdem
dc.contributor.authorYeke, Ali
dc.date.accessioned2023-07-16T20:38:25Z
dc.date.available2023-07-16T20:38:25Z
dc.date.issued2023en_US
dc.date.submitted2023
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11552/3065
dc.description.abstractKaldırma araçları, iş yerlerinde yükseklikte çalışmaların yapıldığı alanlarda sıklıkla kullanılan araçlardır. Bu araçlar, işçilerin yükseklikte çalışmasını kolaylaştırırken aynı zamanda iş güvenliği risklerini de beraberinde getirir. İş güvenliği açısından kaldırma araçlarının kullanımı sırasında azami dikkat edilmesi gereken kurallar mevcuttur. Kaldırma araçlarını kullanacak işçilerin öncelikle iş güvenliği eğitimlerinden geçmesi gerekmektedir. Bu eğitimler, aracın doğru kullanımı, bakımı ve emniyet önlemleri hakkında bilgi verir. Kaldırma araçlarında emniyet kemerlerinin kullanımı zorunludur. Emniyet kemeri, işçinin araçtan düşmesini engeller ve onun güvenliği için son derece önemlidir. Kaldırma araçlarının düzenli olarak bakımı yapılmalıdır. Bakımın aksatılması, aracın güvenliğini olumsuz etkileyebilir ve işçilerin hayatını tehlikeye atabilir. Her kaldırma aracının taşıyabileceği maksimum yük sınırı vardır. Bu sınırı aşmak, aracın devrilmesine ve işçilerin yaralanmasına neden olabilir. Bu nedenle, araçların yük sınırı mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır. Kaldırma araçlarının kullanımı sırasında çevre koşulları da iş güvenliği açısından önemlidir. Araçların kullanılacağı alanların zemin yapısı, rüzgar şiddeti, yağmur ve kar gibi hava koşulları, işçilerin güvenliği için dikkate alınması gereken faktörler arasındadır. Bu önlemler alındığında kaldırma araçlarının kullanımı sırasında iş güvenliği sağlanabilir ve iş kazalarının önüne geçilebilir. Bu çalışmanın birinci kısmında kaldırma araçları hakkında genel bilgiler, ikinci kısmında kaldırma araçlarında iş güvenliği ve alınabilecek tedbirler, üçüncü kısmında üretim sektöründe yaygın olarak kullanılan kaldırma araçları hakkında bilgiler, dördüncü kısmında çalışmamızda incelenen kaldırma araçlarının risk analizi ve değerlendirme raporları, sonuç kısmında ise incelenen kaldırma araçlarının tehlike sınıfları bazında karşılaştırılması yer almaktadır.en_US
dc.description.abstractLifting tools are frequently used in workplaces where work is done at height. While these tools make it easier for workers to work at height, they also bring occupational safety risks. In terms of occupational safety, there are rules that must be taken into account during the use of lifting vehicles. Workers who will use lifting equipment must first undergo occupational safety training. These trainings provide information on the correct use, maintenance and safety precautions of the vehicle. The use of seat belts is mandatory in lifting vehicles. The seat belt prevents the worker from falling out of the vehicle and is extremely important for his safety. Lifting equipment should be maintained regularly. Disruption of maintenance can adversely affect vehicle safety and endanger workers' lives. Each hoist has a maximum load limit that it can carry. Exceeding this limit can cause the vehicle to topple over and injure workers. For this reason, the load limit of the vehicles must be taken into account. Environmental conditions during the use of lifting vehicles are also important in terms of occupational safety. The ground structure of the areas where the vehicles will be used, the wind strength, weather conditions such as rain and snow are among the factors that should be taken into account for the safety of the workers. When these precautions are taken, occupational safety can be ensured and work accidents can be prevented during the use of lifting tools. In the first part of this study, general information about lifting vehicles, in the second part, occupational safety and precautions to be taken in lifting vehicles, in the third part information about the lifting vehicles commonly used in the production sector, in the fourth part the risk analysis and evaluation reports of the lifting vehicles examined in our study, and in the conclusion part of the examined lifting vehicles. It is compared on the basis of hazard classes.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccessen_US
dc.subjectKaldırma Araçlaren_US
dc.subjectİş Sağlığı ve Güvenliğien_US
dc.subjectEmniyeten_US
dc.subjectBakım ve Düzenen_US
dc.subjectLifting Vehiclesen_US
dc.subjectOccupational Health and Safetyen_US
dc.subjectSafetyen_US
dc.subjectMaintenance and Orderen_US
dc.titleVinç Üretimi Montaj Sanayisinde İşçi Sağlığı ve Güvenliği Risk Analizien_US
dc.title.alternativeWorker Health and Safety Risk Analysis in Crane Manufacturing and Assembly Industryen_US
dc.typeNon-Thesis, Term Projecten_US
dc.departmentEnstitüler, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İş Sağlığı ve Güvenliği (Disiplinlerarası) Ana Bilim Dalıen_US
dc.authorid0009-0001-5263-2005en_US
dc.relation.publicationcategoryDönem Projesien_US
dc.contributor.institutionauthorYeke, Ali


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record