Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorAvşar, Edip
dc.contributor.authorBilgin Mercan, Özlem
dc.date.accessioned2023-07-16T21:16:20Z
dc.date.available2023-07-16T21:16:20Z
dc.date.issued2023en_US
dc.date.submitted2023
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11552/3070
dc.description.abstractBu proje ödevi, Bozüyük Saffet Şeker Ortaokulunun iş güvenliği alanında risk değerlendirmesi yapılmasını ve risklerin minimize edilmesi için stratejilerin belirlenmesini amaçlamaktadır. İş güvenliği, çalışanların sağlığı ve güvenliği ile ilgilenen önemli bir konudur ve bu projede okul ortamındaki potansiyel risklerin belirlenmesi ve bunlara karşı etkili önlemlerin alınması hedeflenmektedir. Hazırlanan proje ödevinde mevcut risk analizi ile kıyaslaması yapılacaktır. Bunun içinde risk değerlendirme kapsamında sırasıyla risk değerlendirme yöntem adımları izlenecektir. Öncelikle, okul ortamında mevcut olan tüm potansiyel risklerin belirlenmesi için bir risk değerlendirmesi yapılmış olup buradaki risk skorları için yorumlar yapılacaktır. Bu, okulun farklı alanlarında, öğrencilerin ve çalışanların potansiyel olarak maruz kaldığı tehlikelerin tespit edilmesini içerecektir. Örneğin, sınıflar, laboratuvarlar, spor salonları ve bahçe gibi alanlarda meydana gelebilecek tehlikeler göz önünde bulundurulacaktır. Risk analizi kapsamında okulun hazır halde bulunan yüksek riskli tehlikeler için riskleri azaltma önerileri sunulmuştur. Belirlenen öncelikli riskler için uygun risk minimizasyon stratejileri geliştirilecektir. Bu stratejiler, tehlikeleri ortadan kaldırmak veya riskleri kabul edilebilir bir seviyeye indirmek için alınacak önlemleri içerecektir. Örneğin, eğitim programlarının geliştirilmesi, koruyucu ekipman kullanımının teşvik edilmesi veya fiziksel düzenlemelerin yapılması gibi önlemler, risk minimizasyonu için değerlendirilecektir. Risk analizi uygulamaları uygulaması ve kontrol edilme aşamalarında stratejilerin önemli olduğu vurgulanmıştır. Geliştirilen risk minimizasyon stratejileri uygulanacak ve sürekli olarak izlenecektir. Bu süreçte, stratejilerin etkinliği değerlendirilecek ve gerektiğinde düzeltici önlemler alınacaktır. Ayrıca, çalışanlar ve öğrenciler arasında farkındalık ve eğitim programları düzenlenerek, iş güvenliği kültürünün geliştirilmesine de öncelik verilecektir. Bu proje çalışması, Bozüyük Saffet Şeker Ortaokulu için iş güvenliği önlemlerinin güçlendirilmesine katkı sağlayacak ve okul ortamındaki risklerin minimize edilmesi için etkili stratejilerin belirlenmesine yardımcı olacaktıren_US
dc.description.abstractThis project assignment aims to conduct a risk assessment of Bozüyük Saffet Şeker Secondary School in the field of occupational safety and to determine strategies for minimizing risks. Occupational safety is an important issue that deals with the health and safety of employees, and this project aims to identify potential risks in the school environment and take effective measures against them. A comparison with the current risk analysis will be made in the prepared project assignment. In this context, risk assessment method steps will be followed respectively within the scope of risk assessment. Firstly, a risk assessment has been carried out to identify all the potential risks present in the school environment, and comments will be made on the risk scores here. This will involve identifying the dangers potentially exposed to students and staff in different areas of the school. For example, hazards that may occur in areas such as classrooms, laboratories, gyms and gardens will be taken into account. Within the scope of the risk analysis, risk reduction recommendations were presented for the high-risk hazards that the school has ready. Appropriate risk minimization strategies will be developed for the identified priority risks. These strategies will include measures to eliminate hazards or reduce risks to an acceptable level. For example, measures such as developing educational programs, encouraging the use of protective equipment, or making physical arrangements will be evaluated for risk minimization. It was emphasized that strategies are important during the implementation and control stages of risk analysis applications. The developed risk minimization strategies will be implemented and monitored continuously. During this process, the effectiveness of the strategies will be evaluated and corrective measures will be taken if necessary. In addition, awareness and training programs will be organized among employees and students, and priority will be given to the development of an occupational safety culture. This project assignment will contribute to the strengthening of occupational safety measures for Bozüyük Saffet Şeker Secondary School and will help determine effective strategies for minimizing risks in the school environmenten_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccessen_US
dc.subjectOrtaokulen_US
dc.subjectRisk Değerlendirmeen_US
dc.subjectRisk Assessmenten_US
dc.subjectOccupational Health And Safetyen_US
dc.subjectSecondary Schoolen_US
dc.subjectİş Sağlığı ve Güvenliğien_US
dc.titleBozüyük Saffet Şeker Ortaokulu İş Güvenliği Kapsamında Risk Değerlendirilmesi Hazırlanması ve Risk Minimizasyon Stratejisinin Belirlenmesien_US
dc.title.alternativeBozüyük Saffet Şeker Secondary School Preparation of Risk Assessment Within the Scope of Occupational Safety and Determination of Risk Minimization Strategyen_US
dc.typeNon-Thesis, Term Projecten_US
dc.departmentEnstitüler, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İş Sağlığı ve Güvenliği (Disiplinlerarası) Ana Bilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryDönem Projesien_US
dc.contributor.institutionauthorBilgin Mercan, Özlem


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record