Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorGöktürk Çetinkaya, Selma
dc.contributor.authorAkgün, Ayşegül
dc.date.accessioned2023-09-19T22:46:02Z
dc.date.available2023-09-19T22:46:02Z
dc.date.issued2023en_US
dc.identifier.citationGöktürk Çetinkaya, S. & Akgün, A. (2023). Nazi antisemitizminde dönüm noktası: kristal gece ve basına yansımaları, Kamu Yönetimi Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi, 3(5).en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11552/3159
dc.description.abstractBatı toplumlarında asırlardır var olan Yahudi karşıtlığı (Antisemitizm), esas manada 30 Ocak 1933’te Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi (Nazi) lideri Adolf Hitler'in şansölye olarak atanması ile Almanya’da daha belirgin bir hal almıştır. Alman Sosyalizmi içinde öne çıkan Alman ırkının üstünlüğü fikriyle yoğrulan Yahudilere yönelik düşmanlık, Hitler’in söylemlerinin Almanya’da destek görmesiyle giderek artmış ve söylem olmaktan çıkarak eylemselliğe evrilmiştir. Eylemlerin de şiddet seviyesinde gün geçtikçe bir artış gözlenmiştir. Bu noktada 1935’te kabul edilen Nuremberg Yasaları ile Yahudilerin aşağı bir ırk olduğu fikrini yasal zemine dayandırmalarının mühim rol oynadığı görülmektedir. Yahudi sorununun İkinci Dünya Savaşı sürecinin anahtar kelimelerinden biri olarak ve Almanya ile aynı cümleler içinde karşımıza çıkmasının temelinde de 1939 öncesinde yaşananların giderek büyümesi ve şiddetin artan boyutu yatmaktadır. Savaş öncesinde karşılaşılan ve Antisemitizm çerçevesinde değerlendirilmesi gereken olaylardan birisi de kuşkusuz “Kristal Gece” olarak adlandırılan hadisedir. 9-10 Kasım 1938 tarihleri arasında Almanya’daki Yahudilere karşı gerçekleştirilen pogromlar şeklinde kısaca açıklanabilecek bu olayın, Yahudi topluluğuna yönelik uygulamalara gösterilen bireysel bir tepkinin Nazi rejimi tarafından fırsata çevrilmesi olduğu söylenebilir. Bu olayı önemli kılan öge ise Antisemitist eylemleri şiddeti bir daha azalmayacak şekilde arttırmış olmasıdır. Öyle ki kitlesel şiddet eylemlerini içeren kasım pogromları, milyonlarca Yahudi'nin ölümüne yol açan Holokost’a sebep olmuştur. Gerekçesi bir Alman elçilik görevlisinin öldürülmesi olan ve Naziler tarafından arkasında enternasyonal Yahudilik yapılanmasının olduğu düşünülen bir suikastın fırsata çevrilmesinden ibaret Kristal Gece, Nazi Partisi lideri Adolf Hitler'in Yahudilere karşı artan nefretini ve düşmanlığını yansıtan bir olay olarak tarihe geçmiştir. Bu pogromun Yahudilerin Almanya’daki varlıklarını ve etkilerini azaltmaya yönelik uzun vadeli bir planın parçası haline getirildiği görülecektir. Nitekim Yahudileri Alman toplumundan dışlamaya ve onları toplumun dışına itmeye çalışan Naziler, suikast öncesinde de var olan Yahudi karşıtı hareketliliklerini toplumu da kışkırtarak daha da arttırmıştır. İşlenen suçu bireysel olarak ele almayıp bir topluluğa mal eden Nazi yönetimi, diğer ülkelerden de benzer tepkileri istemiştir. Herschel Grynszpan nezdinde tüm Yahudiler cezalandırılmış; evlerine, iş yerlerine saldırılan bu kesimin Almanya’dan silinmesi için uğraş verilmiştir. Hazırlanan bu çalışma, Kristal Gece’ye giden süreci ve bu süreçte yaşanan gelişmeleri ele almaktadır. Hazırlanmasında tetkik eserler ile yerli ve yabancı gazetelerden istifade edilen bu makaleyle Nazi Antisemitizminin şiddet eylemleri İkinci Dünya Savaşı’nın başlamasından önceki senelere götürülmüştür.en_US
dc.description.abstractAnti-Semitism has existed in Western societies for centuries. However, on January 30, 1933, the leader of the National Socialist German Workers’ Party (Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei/NSDAP/Nazi) Adolf Hitler became the chancellor in Germany. Hostility towards the Jews was combined with the idea of the superiority of the German race, which was prominent in German socialism. This hostility gradually increased with the support of Hitler's rhetoric in Germany and turned into action instead of being a rhetoric. The protests also became increasingly violent. Meanwhile, the Nuremberg Laws were adopted in 1935. With these laws, the idea that the Jews are an inferior race was based on legal ground. The Jewish question is one of the keywords of the Second World War process. This problem appears in the same sentences as in Germany. Because what happened before 1939 creates this perception. One of the events within the framework of Anti-Semitism that took place before the war is the so-called “Crystal Night”. The Crystal Night is the pogroms against Jews in Germany between 9-10 November 1938. This event is the turn of an individual reaction to the practices against the Jews into an opportunity by the Nazi regime. What makes this event important is the role it played in increasing the violence of anti-Semitic protests. The November pogroms, involving acts of mass violence, led to the Holocaust, which killed millions of Jews. The cause of the Crystal Night is the murder of a German embassy official. According to the Nazis, this assassination was supported by the international Jewish establishment. Saying these things, the Nazis actually turned the Crystal Night into an opportunity. Thus, the growing hatred and hostility of the leader of the Nazi Party, Adolf Hitler, towards the Jews became even more evident. These pogroms are part of a long-term plan to reduce the Jewish presence and influence in Germany. As a matter of fact, the Nazis, who tried to exclude Jews from German society and push them out of society, succeeded in provoking the society with this assassination. The Nazi administration did not deal with the crime individually, but attributed it to a community, and expected similar reactions from other countries. All Jews were punished, not just Herschel Grynszpan who carried out the assassination. With the Crystal Night, Jews' homes and workplaces were attacked, and this community was asked to be deleted from Germany. This study deals with the process leading to the Crystal Night and the developments in this process. In its preparation, research works and local and foreign periodicals were used. With this article, the violent acts of Nazi Anti-Semitism are taken to the years before the start of the Second World War.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherTürkiye Kamu Çalışanları Kalkınma ve Dayanışma Vakfı (TÜRKAV)en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAntisemitizmen_US
dc.subjectNazi Almanyasıen_US
dc.subjectKristal Geceen_US
dc.subjectHerschel Grynszpanen_US
dc.subjectErnst vom Rathen_US
dc.subjectAntisemitismen_US
dc.subjectNazi Germanyen_US
dc.subjectCrystal Nighten_US
dc.titleNAZİ ANTİSEMİTİZMİNDE DÖNÜM NOKTASI: KRİSTAL GECE VE BASINA YANSIMALARIen_US
dc.title.alternativeTurning Point in Nazi Anti-Semitism: Crystal Night and Its Reflections in the Pressen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.ispartofKamu Yönetimi Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisien_US
dc.departmentEnstitüler, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Tarih Ana Bilim Dalıen_US
dc.departmentFakülteler, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Tarih Bölümüen_US
dc.authorid0000-0001-6828-1679en_US
dc.authorid0000-0002-9579-3087en_US
dc.identifier.volume3en_US
dc.identifier.issue5en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı ve Öğrencien_US
dc.contributor.institutionauthorGöktürk Çetinkaya, Selma
dc.contributor.institutionauthorAkgün, Ayşegül


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record