Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorElitaş, Muhammed
dc.contributor.authorHasırcı, Yasin
dc.date.accessioned2023-09-26T08:45:53Z
dc.date.available2023-09-26T08:45:53Z
dc.date.issued2023en_US
dc.date.submitted2023-08-23
dc.identifier.citationHasırcı, Yasin. (2023). Nokta direnç kaynağı ile birleştirilen dc04-hrp6222 çeliklerinin mikroyapı ve mekanik özelliklerinin incelenmesi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi. Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Bilecik.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11552/3167
dc.description.abstractBu çalışmada otomotiv sektöründe kullanılmakta olan DC04 ve HRP6222 çelik sacları kullanılarak gerçekleştirilen nokta direnç kaynaklı birleşimler incelenmiştir. Farklı elektrot basıncı ve kaynak akımı ile gerçekleştirilen nokta direnç kaynaklı birleşimlerin mikro yapı özellikleri ve bu özelliklerin sertlik, çekme makaslama gibi mekanik özellikler üzerinde oluşan etkileri için deneysel çalışmalar yapılmıştır. Deneysel çalışmalardan elde edilen veriler neticesinde nokta direnç kaynaklı numunelerde ITAB ve kaynak metali bölgesi mikro yapısının hızlı soğuma ve ısı girdisi etkenleri neticesinde esas metale göre önemli oranda değiştiğini göstermiştir. Nokta direnç kaynağı işleminden sonra ısı tesiri altındaki ve kaynak metali bölgesi bölgelerinde sertlik artışı meydana gelmiştir. HRP6222 çeliğinin DC04 çeliğine göre sertlik değerinin fazla olduğu tespit edilmiştir. Elektrot basıncı ve kaynak akımı parametre değerleri artmasıyla, ısı girdisinin artması neticesinde sertlik değerleri, çekirdek çap değerleri ve çekme makaslama yük kapasitesi artmıştır. Çekme makaslama dayanımı özelliklerinin çekirdek boyutu ile doğru orantılı olacak şekilde ilişki olduğu belirlenmiştir. Çekirdek çap değerleri ve çekme makaslama dayanım değerlerinin 2,4 kN elektrot basıncı ve 8 kA kaynak akımı parametre değerlerinde en yüksek olduğu HRP6222-HRP6222 birleşim grubunda B6 kaynaklı birleşimlerinde ölçülmüştür. Çekme makaslama testleri boyunca nokta direnç kaynaklı numunelerde ara yüzey, düğme ve tam düğme(yırtırma) tipi kırılmalar meydana gelmiştir. Nokta direnç kaynaklı numunelerin kopmanın başlamış olduğu kırılma bölgelerinde bantlı yüzey ve boşluklu yapıların oluştuğu gözlemlenmiştir. Kırılma bölgelerinde bantlı yüzeylerin oluşması neticesinde gevrek kırılma, boşluklu yapılarda sünek kırılma olduğu belirlenmiştir.en_US
dc.description.abstractIn this study, point resistance welded joints made using DC04 and HRP6222 steel sheets, which are used in the automotive industry, were examined. Experimental studies have been carried out on the microstructural properties of point resistance welded joints made with different electrode pressures and welding currents and the effects of these properties on mechanical properties such as hardness and tensile shear. As a result of the data obtained from the experimental studies, ITAB and weld metal microstructure in the point resistance welded samples showed that the microstructure of the weld metal changed significantly compared to the base metal as a result of rapid cooling and heat input factors. After spot resistance welding, an increase in hardness occurred in the heat-affected and weld metal regions. It has been determined that the hardness strength value of HRP6222 steel is higher than that of DC04 steel. As the electrode pressure and welding current parameter values increased, hardness values, core diameter values and tensile shear load capacity increased as a result of the increase in heat input. It has been determined that the tensile shear strength properties are directly proportional to the core size. Core diameter values and tensile shear strength values were measured in B6 welded joints in HRP6222-HRP6222 junction group, where the values of. 2,4 kN electrode pressure and 8 kA welding current were the highest. During the tensile shear tests, interface, button and full button (tear) type fractures occurred in the point resistance welded samples. It has been observed that banded surfaces and hollow structures are formed in the fracture regions of the point resistance welded samples, where the rupture has started. As a result of the formation of banded surfaces in the fracture regions, brittle fracture and ductile fracture were determined in the hollow structures.en_US
dc.description.sponsorshipBilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi - BAP - 2022-01.BŞEÜ.01-04.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectNokta Direnç Kaynağıen_US
dc.subjectKırılmaen_US
dc.subjectSertliken_US
dc.subjectÇekme Makaslama Dayanımıen_US
dc.subjectMikro yapıen_US
dc.subjectResistance Spot Weldingen_US
dc.subjectFractureen_US
dc.subjectHardnessen_US
dc.subjectTensile Shear Strengthen_US
dc.subjectMicrostructureen_US
dc.titleNokta direnç kaynağı ile birleştirilen dc04-hrp6222 çeliklerinin mikroyapı ve mekanik özelliklerinin incelenmesien_US
dc.title.alternativeInvestigation of microstructure and mechanical properties of dc04-hrp6222 steels joined by resistance spot welding methoden_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentEnstitüler, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Makine Mühendisliği Ana Bilim Dalıen_US
dc.authorid0009-0003-3252-7974en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.relation.bapinfo:eu-repo/grantAgreement/BAP/BŞEÜ/2022-01.BŞEÜ.01-04.
dc.contributor.institutionauthorHasırcı, Yasin
dc.identifier.bseutezid10563347en_US


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record